Przejdź do zawartości

CENTRUM DORADZTWA I ANALIZ PROJEKTOWYCH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Oferowane produkty

Dostawca: CENTRUM DORADZTWA I ANALIZ PROJEKTOWYCH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Nr oferty:

A2610

Rozwiązanie chmurowe pozwalające na przygotowanie zbiorczego sprawozdania finansowego - Informacji Dodatkowej dla JST

Dostawca: CENTRUM DORADZTWA I ANALIZ PROJEKTOWYCH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Nr oferty:

E13F9

Aplikacja pozwalająca na zespołowe tworzenie i aktualizowanie opisów przedmiotu zamówienia z pełną ścieżką akceptacji

Dostawca: CENTRUM DORADZTWA I ANALIZ PROJEKTOWYCH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Nr oferty:

EA309

Kompleksowa aplikacja wspomagająca proces standaryzacji i aktualizacji polityk rachunkowości w JST zgodnie z UoR Art.10

Przewiń do góry strony