Przejdź do zawartości

Oferta dla miast

Znajdź i porównaj dostępne na rynku rozwiązania IT dla Twojej gminy.

Planowane nabory konkursu grantowego

Wybierz produkt, który chcesz przetestować w gminie i uzyskaj grant na jego testowanie. Wniosek grantowy możesz złożyć w jednym z zaplanowanych naborów. Więcej informacji znajdziesz w Regulaminie projektu

O projekcie

Technologie dla miast w jednym miejscu

Giełda Miejskich Technologii łączy dostawców technologii dla miast z samorządami. Znajdziesz tu dostępne na rynku rozwiązania i łatwo porównasz je ze sobą.
 

Dofinansowanie na testowanie produktu

Dzięki mikrograntom o wysokości do 50 tysięcy Twoja gmina może przetestować wybrane rozwiązanie nawet przez 12 miesięcy.

Dostęp do praktycznej wiedzy

Specjalnie przygotowany kurs ułatwi Ci przygotowanie Twojej gminy na wdrażanie nowych produktów cyfrowych. 
 

Pomoc w dopasowaniu odpowiedniego rozwiązania

Jeśli nie wiesz, jaki produkt jest dla Ciebie najlepszy, wypełnij krótki quiz i przekonaj się, które rozwiązania będą odpowiednie dla Twojego miasta.
 

Dlaczego warto?

  • Dostęp do ofert firm technologicznych oferujących rozwiązania dla miast w jednym miejscu
  • Możliwość łatwego porównania produktów cyfrowych dostępnych na rynku 
  • Ułatwienie wyboru właściwego rozwiązania dopasowanego do Twoich potrzeb
  • Możliwość uzyskania grantu na testowanie wybranego produktu
  • Przyspieszenie procesu cyfryzacji samorządów

Co należy zrobić?

  1. Określ potrzeby i priorytety samorządu w zakresie cyfryzacji
  2. Zapoznaj się z ofertą produktów na platformie Giełdy Miejskich Technologii 
  3. Zarejestruj profil na platformie
  4. Wybierz odpowiednie rozwiązanie i skontaktuj się ze sprzedawcą w celu potwierdzenia woli współpracy 
  5. Wypełnij wniosek grantowy i bezpłatnie testuj wybrany produkt w swojej gminie

Pytania i odpowiedzi

Konkurs skierowany jest do wszystkich gmin w Rzeczpospolitej Polskiej.

Na platformie znajdują się rozwiązania w formie usługi (model SaaS), które przeszły pozytywnie proces Naboru Rozwiązań. Są to produkty cyfrowe, które mogą być wdrożone w czasie od 6 do 12 miesięcy, o wartości nie wyższej niż 50 tys. zł. 

W ramach Konkursu dla JST ogłoszonych zostanie 7 terminów podczas których JST będzie mogło złożyć wniosek o przyznanie mikrograntu. Pula Mikrograntów w każdym z ogłoszonych terminów składania wniosków przez JST
wyniesie odpowiednio: w pierwszych trzech naborach po 300 tysięcy złotych brutto w każdym z nich,, w czwartym i piątym po 750 tysięcy złotych brutto, a w szóstym i w siódmym ogłoszonym terminie składania wniosków po 1.3 mln złotych brutto.

Każda JST może uzyskać w trakcie trwania Konkursu nie więcej niż 1 Mikrogrant.

Każdy termin składania wniosków zostanie ogłoszony nie poźniej niż 14 dni przed rozpoczęciem na stronie Giełdy oraz poprzez kanały promocyjne Organizatora. Czas trwania każdego z naborów w ramach konkursu to 14 dni. Możliwe będzie utworzenie wniosku w wersji roboczej nawet gdy żaden z naborów konkursu nie będzie aktywny. 

Ukończenie kursu i pomyślne wykonanie testu jest warunkiem koniecznym do udziału w kwalifikacji grantowej.

Nie, koszt wdrożenia i testowania wybranego produktu w całości pokrywany jest z przyznanego mikrograntu. Testowanie może trwać przez okres 6 do 12 miesięcy. Gmina, która zakwalifikuje się do otrzymania mikrograntu w ramach Konkursu zobligowana jest do zapewnienia udziału przynajmniej dwóch przedstawicieli we wszelkich czynnościach niezbędnych do przeprowadzenia wdrożenia i testowania produktu.

Nie wiesz jakie rozwiązanie jest odpowiednie dla Twojego miasta?

Wykonaj test dopasowania technologicznego, aby znaleźć odpowiedni produkt.
Nasz krótki quiz pomoże Ci wskazać obszary, które warto usprawnić wykorzystując rozwiązania informatyczne i lepiej określić potrzeby Twojej gminy.  

Dowiedz się, jak wdrażać innowacje

Dowiedz się, jak wdrażać innowacje

Kurs skierowany jest do przedstawicieli miast wdrażających produkty informatyczne w samorządzie oraz przedsiębiorców oferujących takie rozwiązania.
Nasi eksperci przedstawiają kluczowe aspekty wdrażania innowacji technologicznych w mieście, takie jak ramy prawne, przygotowanie danych, czy sposoby finansowania. Dodatkowe materiały i zadania, pomogą przyswoić zdobytą wiedzę.

Rozpocznij kurs
Przewiń do góry strony