Przejdź do zawartości
Nagłówek
Nagłówek

Katalog Produktów

Filtruj

  • Administracja
  • Bezpieczeństwo
  • Mieszkańcy i jakość życia
  • Zarządzanie projektami i produktywność
  • Transport i elektromobilność
  • Infrastruktura
  • Energetyka i środowisko

Dostawca: KONSOFT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Nr oferty:

7E01C

Klaster 24 – nowoczesny system do bilansowania energii dedykowany klastrom energii i spółdzielniom energetycznym

Dostawca: CTHINGS.CO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Nr oferty:

0B434

Rozwiązanie do zdalnej kontroli i monitorowania infrastruktury wodno-kanalizacyjnej z wielu rozproszonych lokalizacji.

Dostawca: AGENCJA WSPIERANIA OCHRONY ŚRODOWISKA SP. Z O. O.

Nr oferty:

2200D

Skuteczne zarządzanie oraz prawidłowy nadzór gospodarki wodno-ściekowej w zakresie ścieków dowożonych (ZB i ISOŚ).

Dostawca: PROGNOSIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Nr oferty:

46CE2

Prognosis – system do redukcji kosztów energii elektrycznej.

Dostawca: SOLWENA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Nr oferty:

7BFB6

Jeden system percee®, dla wielu różnych budynków gmin samorządowych. Zarządzanie każdą energią i redukcja ich kosztów.

Dostawca: SEEDIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Nr oferty:

A4F30

InCity.io Basic - Platforma chmurowa umożliwiająca analizę i monitoring liczby osób w nowych parkach miejskich.

Dostawca: ASSECO DATA SYSTEMS SPÓŁKA AKCYJNA

Nr oferty:

A6DD6

Metropolis.ISPP dla dużych, średnich i małych miastach, które chcą podnieść efektywność zarządzania strefą parkowania.

Dostawca: CLEANSTOCK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Nr oferty:

DF36F

System mierzący on-line pobór energii elektrycznej z sieci, produkcję energii z OZE oraz koszt zużycia i ślad węglowy.

Dostawca: ŚCIEKI POLSKIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Nr oferty:

ADCF9

Oprogramowanie umożliwiające monitorowanie w czasie rzeczywistym obiegu ścieków dowożonych z terenów nieskanalizowanych

Przewiń do góry strony