Przejdź do zawartości

System Prognosis

Prognosis – system do redukcji kosztów energii elektrycznej.

Opis rozwiązania

System Prognosis jest kompleksowym rozwiązaniem pozwalającym na outsourcing zarządzania energią elektryczną w całej sieci obiektów, jednostek podległych danego Samorządu. Składa się na niego urządzenie Prognosis-Box, do zdalnego odczytu liczników energii elektrycznej oraz system do zarządzania procesem. Wszystkie Punkty Poboru Energii widoczne są w jednym miejscu, z dostępem przez przeglądarkę Internetową komputera lub telefonu.

Urządzenie Prognosis-Box podłącza się bezinwazyjnie do licznika energii, z którego następnie odczytywana jest historia pomiarów. Urządzenie współpracuje z większością typów elektronicznych liczników energii elektrycznej, jakie są dostępne na rynku.

Jedną z  funkcji Systemu Prognosis jest automatyczne dobieranie optymalnych
parametrów dystrybucyjnych, w trybie ciągłym, w każdym miesiącu. Ponadto, zmiana danego
parametru może zostać zasymulowana w Systemie Prognosis, a klient uzyska informację o 
wielkości oszczędności. Dzięki tej funkcjonalności udało nam się wygenerować znaczne oszczędności dla naszych klientów, w tym wielu Samorządów, co potwierdzają referencje.

System pozwala na kontrolę ustawień układów pomiarowych oraz bieżących rozliczeń z Operatorami Systemu Dystrybucji dzięki czemu często jesteśmy w stanie uzyskać korekty rozliczeń również za okresy przeszłe.

System Prognosis to kompleksowy system pełniący funkcję Wirtualnego Energetyka, który stale zarządza polityką energetyczną, weryfikuje i analizuje ponoszone koszty, wprowadza korekty, nieustannie czuwa nad bezpieczeństwem energetycznym Samorządu.

link do filmu:
https://vod.tvp.pl/video/jak-to-dziala,fundusze-europejskie-zarzadzac-energia-elektryczna,37940536

Parametry produktu

 • Integracja z innym oprogramowaniem (API) Tak 

 • Kopia bezpieczeństwa danych Tak 

 • Możliwość rozbudowy według potrzeb Tak 

 • Możliwość zarządzania dostępem i przypisywania ról Tak 

 • Obsługa klienta w j. polskim Tak 

 • Oprogramowanie wymaga dodatkowego sprzętu po stronie samorządu Nie 

 • Zgodność z normą ISO 27001 Nie 

Funkcjonalności

 • Stałe monitorowanie parametrów energetycznych wielu PPE jednocześnie
 • Podgląd danych energetycznych w czasie rzeczywistym, z poziomu przeglądarki internetowej telefonu lub komputera, w jednym miejscu z wielu PPE
 • Analiza zużycia energii elektrycznej oraz analiza układu pomiarowo-rozliczeniowego wielu PPE
 • Automatyczny dobór optymalnych parametrów dystrybucyjnych w trybie ciągłym, w każdym miesiącu
 • Współpraca z większością układów pomiarowych dopuszczonych przez operatorów systemów dystrybucyjnych w Polsce
 • Możliwość uzyskania precyzyjnej kalkulacji ponoszonych opłat za energię dla wielu PPE jednocześnie
 • Automatyczne raporty przedstawiające analizy zużycia energii, ponoszonych kosztów, kalkulacji oszczędności
 • Rekomendacje optymalizacyjne
 • Funkcja Wirtualnego Energetyka 24h
 • Wykrywanie błędów w fakturowaniu oraz błędnej konfiguracji licznika energii

Korzyści

 • Oszczędności
 • Redukcja kosztów
 • Bezpieczeństwo energetyczne
 • Dobór najlepszych parametrów dystrybucyjnych
 • Powiadomienia o stanach alarmowych
 • Zdalny monitoring zużycia energii 24 h dla wielu PPE jednocześnie
 • Eliminacja błędów w fakturowaniu
 • Zwiększenie poziomu kontroli nad gospodarką energetyczną
 • Kompleksowy system do redukcji kosztów energii elektrycznej
 • Automatyzacja zadań kluczowych w prawidłowym zarządzaniu energią w Samorządzie
Przewiń do góry strony