Przejdź do zawartości

percee - system Inteligentnego Zarządzania Energią w obiektach publicznych

Jeden system percee®, dla wielu różnych budynków gmin samorządowych. Zarządzanie każdą energią i redukcja ich kosztów.

Opis rozwiązania

Koszty ogrzewania budynków publicznych (szkoły, urzędy, przedszkola itp.) stanowią 70-80% kosztów energii.
Prognozy cen energii 2022/2023 pokazują, że należy się spodziewać potężnego wzrostu kosztów nawet 3-5x wyższych niż w poprzednim sezonie grzewczym.
Obniżenie temperatury w pomieszczeniach o 1 stopień, to około 6-7% oszczędności
W SOLWENIE WIEMY JAK zacząć redukować zużycie energiii - potrafimy to zrobić skutecznie!

Z wykorzystaniem - aplikacji percee (autorski System Inteligentnego Zarządzania Energiami) integrującej się z odbiornikami energii w budynkach, potrafimy trwale oszczędzać 20% - 30% kosztów, ograniczając jednocześnie koszty emisji CO2.
Jeden system percee®, dla wielu różnych budynków, wspólne standardy monitorowania warunków wewnętrznych (temperatura, wilgotność opcjonalnie CO2), sterowania ogrzewaniem z poziomu węzła ciepła/kotłowni, centralami wentylacyjnymi, klimatyzacją każdego istotnego pomieszczenia w taki sposób, żeby było w nich ciepło kiedy są użytkowane dokładnie i w punkt (np 21 stC).

Umiemy zredukować zużycie energii i jej kosztów o minimum 20% (zazwyczaj więcej).
Z percee® już korzystają i oszczędzają energię między innymi:
- Miasto Sopot - 25 obiektów publicznych
- Miasto Międzyzdroje
- Miasto Nowa Ruda
- Miasto Rumia
- Gmina Szemud
- i inni odbiorcy publiczni oraz komercyjni.

Percee® po wdrożeniu nie wymaga stałego nadzoru operatora – działa algorytmicznie. Człowiek jest potrzebny do podejmowania decyzji o zakresach regulacji (np. decyzja jaka ma być temperatura w okresie użytkowania) i podglądania efektów redukcji energii, jej kosztów i wskaźników zrównoważonego rozwoju (w zakresie zużywanych energii)

System Inteligentnego Zarządzania Energią (percee), to kompleksowa koncepcja monitorowania i sterowania urządzeniami i systemami technicznymi obiektu, uwzględniająca informacje o potrzebach i zachowaniach jego użytkowników.
Zamawiający powinien zapewnić na potrzeby instalacji systemu dokumentację techniczną obiektów, systemu serwer (fizyczny, wirtualny, chmurowy itp,), dostęp do sterowników węzłów ciepła i rozdzielni elektrycznych, dostęp do falowników instalacji fotowoltaiczych. W celu maksymalnego wykorzystania możliwości systemu Percee należy obiekt wyposażyć d dodatkowe siłowniki grzejnikowe (zamiast typowych głowic termostatycznych) i czujniki bezprzewodowe dla wszystkich istotnych pomieszczeń użytkowych. Wyposażenie te może być dostarczone przez jednostki samorządowe, innych wykonawców, lu bezpośrednio przez Solwenę na podstawie odrębnych umów. Dokładna ilośc urządzeń, kosztorys inwestycyjny, i specyfikacja techniczna niezbędnych urządzeń zostanie przedstawiona zamawiającemu po zapoznaniu się z dokumentacją techniczną lub po wykonaniu wizji lokalnej.
Rezultatem pełnego wdrożenia Systemu percee jest obniżenie kosztów energii zużywanej na potrzeby własne obiektu średnio o około 20-30%.
Kluczowym elementem Systemu percee jest wbudowany zestaw innowacyjnych algorytmów ograniczających i optymalizujących zużycie energii w obiekcie, implementujących wiedzę i doświadczenie firmy Solwena.
System percee wyróżnia się następującymi innowacyjnymi rozwiązaniami:
1. Unikalny sposób kategoryzacji oraz zarządzania urządzeniami .
2. Metoda obsługi bardzo dużych zbiorów urządzeń podłączonych
4. Umożliwienie równoległego użytkowania, opracowywania i testowania zróżnicowanych algorytmów zarządzania energią i sterowania urządzeniami . Algorytmy mogą być przyporządkowane do dowolnie kształtowanych podzbiorów urządzeń (typ, lokalizacja, etc.) bądź użytkowników energii.

System percee umożliwia:
 automatyzację zbierania danych o zużyciu i wytwarzaniu energii,
 monitorowanie pracy instalacji podłączonych do Systemu oraz sterowanie nimi,
 powiadamianie użytkowników Systemu o awariach, usterkach lub przerwach w pracy,
 obsługę interfejsów umożliwiających podłączanie sterowników urządzeń lub instalacji energetycznych do Systemu,
 zarządzanie instalacjami, w tym wprowadzanie do systemu nowych urządzeń, wprowadzania zmian ich właściwości itp.,
 gromadzenie w centralnej bazie danych o instalacjach wytwarzających energię, zużywających energię oraz akumulujących energię,
 gromadzenie danych o właściwościach energetycznych obiektu,
 umożliwienie swobodnego kształtowania zakresu i definiowania nowych danych wg określonych potrzeb,
 wizualizację zużycia energii oraz stanu instalacji lub urządzeń,
 kontrolowanie utrzymania parametrów pracy urządzeń lub obiektów w zadanych parametrach technicznych lub komfortu,
 umożliwienie kontroli kosztów z uwzględnieniem taryf,
 uwzględnienie pogody w zakresie pogody aktualnej (temperatura, nasłonecznienie, wietrzność) oraz jej prognoz,
 uwzględnienie możliwości zastosowania taryf dynamicznych,
 uwzględnienie w działaniu systemu programów zarządzania popytem,
 uwzględnienie możliwości symulowania skutków dołączenia do Systemu kolej-nych instalacji lub urządzeń energetycznych.

Parametry produktu

 • Integracja z innym oprogramowaniem (API) Tak 

 • Kopia bezpieczeństwa danych Tak 

 • Możliwość rozbudowy według potrzeb Tak 

 • Możliwość zarządzania dostępem i przypisywania ról Tak 

 • Obsługa klienta w j. polskim Tak 

 • Oprogramowanie wymaga dodatkowego sprzętu po stronie samorządu Tak 

 • Zgodność z normą ISO 27001 Tak 

Funkcjonalności

 • Mierzenie zużywanej energii cieplnej, elektrycznej, gazu itp w jednostkach fizycznych energii i w kosztach zgodnych z aktualnymi taryfami.
 • Zarządzanie warunkami temperatury w każdym istotnym pomieszczeniu - Pomiar i sterowanie ciepłem i chłodem dostosowane do harmonogramu użytkowania obiektu
 • Redukcja kosztów energii nawet do 30% (w zależności od możliwości obiektu)
 • MOżliwość zastosowania w obiektach budowlanych , istniejących, w tym zabytkowych

Korzyści

 • Zarządzanie energią i jej kosztami w wielu budynkach jednocześnie, niezależnie od ich umiejscowienia geograficznego
 • Ograniczone potrzeby bezpośredniego nadzoru przez człowieka - większość sterowań wykonują zaawansowane algorytmy
 • ROI - Szacowany zwrot z inwestycji w percee (instalacji urządzeń i oprogramowania) w obiekt około 3 lat
 • Automatyczne generowanie raportów o zdarzeniach, zużyciu, kosztach energii do osób odpowiedzialnych w samorządzie
 • Integracja po przez API z innymi miejskimi systemami
 • Weryfikacja poprawności naliczeń zużycia i kosztów od dostawców energii
 • Podgląd do bieżących odczytów zużycia energii/ciepła/gazu itp dla dowolnego okresu czasu, w tym w trakcie trwającego okresu rozliczeniowego
 • Alarmowanie o nieprawidłowościach w pracy urządzeń obiektowych poprzez email/SMS itp.
 • Dbanie o komfort uzytkowników wtedy kiedy obiekty/pomieszczenia itp. mają być użytkowane - redukcja w okresach nocnych, weekendowych, świątecznych itp
 • weryfikacja poprawnej pracy obecnych odbiorników energii elektrycznej i cieplnej u zamawiającego
Przewiń do góry strony