Przejdź do zawartości

Klaster24 - System do bilansowania energii

Klaster 24 – nowoczesny system do bilansowania energii dedykowany klastrom energii i spółdzielniom energetycznym

Opis rozwiązania

System Klaster24 jest nowoczesnym systemem do bilansowania energii dedykowany klastrom energii i spółdzielniom energetycznym. Pozwala na wykonanie bilansu energetycznego obejmującego wiele PPE na podstawie rzeczywistych profili energetycznych, a nie prognoz. Dzięki przejrzystym wykresom pozwala na analizę zużycia energii przez poszczególnych uczestników klastrów energii czy członków spółdzielni energetycznych, a także dopasowanie wytwórców i odbiorców energii.

Prezentowane dane w systemie pozwalają na wykonanie strategii klastra energii jak również symulacji uczestnictwa poszczególnych członków klastra: zarówno źródeł wytwórczych jak i odbiorców.

Klaster24 to doskonałe narzędzie, które wspomaga planowanie kolejnych inwestycji w OZE, poprzez dokładną kalkulację efektu ekonomicznego osiąganego w obrębie danego klastra energii czy spółdzielni energetycznej. System pozwala na sprawne zarządzanie energią i monitorowanie parametrów energetycznych w czasie rzeczywistym.

Parametry produktu

 • Integracja z innym oprogramowaniem (API) Tak 

 • Kopia bezpieczeństwa danych Tak 

 • Możliwość rozbudowy według potrzeb Tak 

 • Możliwość zarządzania dostępem i przypisywania ról Tak 

 • Obsługa klienta w j. polskim Tak 

 • Oprogramowanie wymaga dodatkowego sprzętu po stronie samorządu Nie 

 • Zgodność z normą ISO 27001 Nie 

Funkcjonalności

 • Bilansowanie na poziomie pojedynczych minut, na bieżąco wielu PPE jednocześnie
 • Narzędzie do zarządzania bilansem w klastrach energii, spółdzielniach energetycznych
 • Pomiary do wykonania strategii klastra energii
 • Wykresy obrazujące bilans z wielu punktów poboru energii
 • Dopasowanie wytwórców i odbiorców energii w ramach klastra energii, spółdzielni energetycznej
 • Rozliczenia poszczególnych uczestników klastra energii, spółdzielni energetycznej
 • Kalkulacja efektu ekonomicznego klastra energii, spółdzielni energetycznej

Korzyści

 • Dzięki Systemowi Klaster 24 Koordynator klastra energii może realizować swoje obowiązki i zadania w sposób bardzo prosty i zorganizowany
 • Możliwe jest sporządzenie dokładnego bilansu energetycznego klastra energii: wielkość popytu i podaży
 • Bardziej efektywne wykorzystanie odnawialnych źródeł energii oraz zasobników energii, dokładniejsze bilansowanie mocy, a także ciągłe monitorowanie generowanej i pobieranej mocy
 • Bilans energetyczny klastra wykonywany jest na podstawie rzeczywistych danych pomiarowych, a nie prognoz
 • System Klaster 24 to pomoc w rozliczeniach pomiędzy wytwórcami, a odbiorcami energii
 • Możliwość dostosowania poboru mocy do możliwości jej dostawy ze źródeł znajdujących się w mikrosieci oraz do opłat za pobieraną moc i energię elektryczną ustalanych przez OSD
Przewiń do góry strony