Przejdź do zawartości

Oprogramowanie jako usługa dla samorządów

02.08.2022 Przykłady wdrożeń

Tradycyjna sprzedaż oprogramowania, w której klient, kupując licencję dokonuje instalacji programu na własnym urządzeniu, powoli zostaje wypierana przez zakup programów w modelu usługowym.  SaaS, czyli Software as a Service (Oprogramowanie jako usługa), to model, w którym klient może korzystać z narzędzia, jednak nie musi go kupować. Dostęp do oprogramowania odbywa się poprzez stronę internetową, do której klient dostaje dostęp lub przez interfejs API. Po zalogowaniu może korzystać ze wszystkich funkcjonalności zapewnionych w oprogramowaniu, a dane i wprowadzane zmiany są automatycznie zapisywane i widoczne dla wszystkich uprawionych użytkowników oprogramowania w tym samym czasie. Użytkownik nie może też wprowadzać w samej aplikacji zmian – korzysta z gotowego produktu.

Model SaaS przerzuca obowiązki instalacji, zarządzania, aktualizacji czy utrzymania oprogramowania z klienta na dostawcę usługi. W efekcie użytkownik oddaje pieczę nad oprogramowaniem dostawcy i to on ma obowiązek zapewnienia ciągłości jego działania. Model ten zazwyczaj pomaga uniknąć skomplikowanego procesu wdrożenia i konieczności ponoszenia dużych inwestycji. Korzystanie z oprogramowania jest możliwe po opłaceniu abonamentu. 

Przykładami rozwiązań w modelu SaaS dla samorządów są m.in. systemy EZD, chmura obliczeniowa, narzędzia do komunikacji wewnętrznej i współdzielenia plików czy rozwiązania do zarządzania zadaniami w organizacji. 

Korzyści rozwiązań SaaS

Wykorzystanie modelu SaaS posiada wiele zalet dla klientów. Dlaczego warto wybierać tego typu rozwiązania?

  • Niższe koszty – brak konieczności zakupu infrastruktury, np. serwerów, a później jej utrzymania i obsługi znacząco wpływają na obniżenie kosztów. Model SaaS ogranicza całkowicie koszty inwestycyjne po stronie klienta, opłata odbywa się w formie cyklicznego abonamentu i może obejmować tylko te funkcjonalności, z których faktycznie on korzysta. 
  • Większa elastyczność - brak licencji i logowanie za pomocą przeglądarki internetowej pozwala na korzystanie z programu na dowolnym urządzeniu spełniającym wymagania techniczne i posiadającym dostęp do sieci. Możliwe jest więc korzystanie z programu z różnych lokalizacji i na różnych komputerach. Zwiększa to elastyczność pracowników i sprawdza się przy instytucjach, których oddziały mieszczą się w wielu lokalizacjach, np. Urzędach Miejskich w dużych miastach.
  • Odpowiedzialność po stronie dostawcy – za zarządzanie oprogramowaniem odpowiada dostawca i to na nim spoczywa odpowiedzialność za jego zapewnienie poprawności i ciągłości działania aplikacji po stronie klienta. Dotyczy to również bezpieczeństwa danych. Oznacza to, że jako klient nie musimy martwić się o utrzymanie zakupionego oprogramowania, ani zatrudniać dodatkowych pracowników IT.
  • Dostęp do najnowszej wersji oprogramowania – z uwagi na fakt, że to dostawca odpowiada za utrzymanie oprogramowanie, jego zadaniem jest również aktualizowanie produktu pod katem bieżących wymagań technicznych czy projektowych. Kolejne wersje produktu są więc dostępne dla użytkowników od razu po ich wypuszczeniu na rynek. 
  • Szybsze wdrożenie i uruchomienie oprogramowania – model SaaS zapewnia właściwie natychmiastowy dostęp do oprogramowania, co skraca znacząco czas wdrożenia w organizacji. Dostawca zapewnia już gotowy produkt, który po dostosowaniu do potrzeb klienta, może być szybko uruchomiony i przetestowany.

Powiązane produkty

Dostawca: DIGIT.ON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Nr oferty:

9FC81

Robot do obsługi wymiaru podatku od nieruchomości od osób fizycznych: akcję wymiarową i bieżące zgłoszenia IN-1.

Dostawca: HYPERVIEW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Nr oferty:

C58FD

Wsparcie administracji w utrzymaniu obiektów zabytkowych, obiektów archeologicznych oraz cmentarzy.

Przewiń do góry strony