Przejdź do zawartości

GIAP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Oferowane produkty

Dostawca: GIAP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Nr oferty:

00013

Zintegrowane zarządzanie rejestrem przydomowych oczyszczalni ścieków i zbiorników bezodpływowych z poziomu mapy.

Dostawca: GIAP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Nr oferty:

3BB27

Zarządzanie gminą bazą Ewidencji Miejscowości, Ulic i Adresów zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Dostawca: GIAP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Nr oferty:

1423B

Zarządzanie gminną infrastrukturą oświetleniową w odniesieniu do bazy EGiB i EMUiA wraz z wizualizacją danych na mapie.

Dostawca: GIAP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Nr oferty:

79E2A

Platforma GIS online dla Mieszkańców, prezentująca dane przestrzenne z dziedziny planowania przestrzennego i innych.

Przewiń do góry strony