Przejdź do zawartości

Elektroniczna ewidencja przydomowych oczyszczalni ścieków (POŚ)

Zintegrowane zarządzanie rejestrem przydomowych oczyszczalni ścieków i zbiorników bezodpływowych z poziomu mapy.

Opis rozwiązania

POŚ - rejestr przydomowych oczyszczalni ścieków i zbiorników bezodpływowych z poziomu mapy w formie rejestru tabelarycznego.

FUNKCJONALNOŚCI APLIKACJI:
> wsparcie w prowadzeniu ewidencji zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków w formie rejestru oraz interaktywnej mapy;
> możliwość dodawania, usuwania i edycji zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków przez użytkownika;
> spełnienie obowiązku wynikającego z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach;
> tworzenie dowolnych kompozycji mapowych z uwzględnieniem zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków;
> generowanie raportów na podstawie rejestru.

MOŻLIWOŚĆ INTEGRACJI
> Z pełną gamą modułów SPDP czyli Samorządowej Platformy Danych Przestrzennych
> Możliwość udostępniania danych na portalu mapowym INSPIREHUB – mapa.inspire-hub.pl

Parametry produktu

 • Integracja z innym oprogramowaniem (API) Tak 

 • Kopia bezpieczeństwa danych Tak 

 • Możliwość rozbudowy według potrzeb Tak 

 • Możliwość zarządzania dostępem i przypisywania ról Tak 

 • Obsługa klienta w j. polskim Tak 

 • Oprogramowanie wymaga dodatkowego sprzętu po stronie samorządu Tak 

 • Zgodność z normą ISO 27001 Tak 

Funkcjonalności

 • Prowadzenie ewidencji z podziałem na zbiorniki bezodpływowe i przydomowe oczyszczalnie ścieków w formie interaktywnej mapy z odniesieniem do działek ewidencyjnych;
 • Tworzenie i zarządzanie bazą wnioskodawców oraz pełnomocników, aplikacja umożliwia zarządzanie informacją w rejestrze;
 • Zarządzania ewidencją w odniesieniu do bazy EGiB i EMUiA: a. zbiorników bezodpływowych w celu kontroli częstotliwości ich opróżniania; b. przydomowych oczyszczalni ścieków w celu kontroli częstotliwości i sposobu pozbywania się komunalnych osadów ściekowy
 • Spójny i uporządkowany rejestr firm oferujących usługi asenizacyjne wraz z podstawowymi danymi kontaktowymi;

Korzyści

 • Informacja przestrzenna na wyciągniecie ręki z poziomu mapy i rejestru tabelarycznego.
 • Wsparcie w opracowaniu Planu Rozwoju Sieci Kanalizacyjnej;
 • Oszczędność czasu i pieniędzy;
Przewiń do góry strony