Przejdź do zawartości

Latarnik PRO

Zarządzanie gminną infrastrukturą oświetleniową w odniesieniu do bazy EGiB i EMUiA wraz z wizualizacją danych na mapie.

Opis rozwiązania

LATARNIK PRO aplikacja do zarządzania gminną infrastrukturą oświetleniową. Zapewnia szereg narzędzi wykorzystujących mapę oraz wspomagających Urząd w codziennych obowiązkach. Umożliwia ewidencjonowanie latarni na terenie gminy, dzięki czemu zapewnia to pełną archiwizację danych dotyczących obiektów oświetleniowych. Aplikacja zapewnia rejestr obiektów co pozwala na łatwe zarządzanie obiektami z poziomu mapy.

Parametry produktu

 • Integracja z innym oprogramowaniem (API) Tak 

 • Kopia bezpieczeństwa danych Tak 

 • Możliwość rozbudowy według potrzeb Tak 

 • Możliwość zarządzania dostępem i przypisywania ról Tak 

 • Obsługa klienta w j. polskim Tak 

 • Oprogramowanie wymaga dodatkowego sprzętu po stronie samorządu Nie 

 • Zgodność z normą ISO 27001 Tak 

Funkcjonalności

 • prowadzenie ewidencji oświetlenia komunalnego w formie tabeli oraz mapy;
 • szybkie wyszukiwanie obiektów z poziomu rejestru i mapy wraz z dostępem do podstawowych informacji o obiekcie;
 • generowanie raportów dotyczących kosztów zużycia i rozliczeń energii elektrycznej dla konkretnych obwodów;
 • automatyczne generowanie karty informacyjnej obiektów;
 • rejestracja zgłoszeń o awariach latarni wraz z ich wizualizacją na mapie;
 • pełne zarządzanie bazą, możliwość dodawania i edycji obiektów;

Korzyści

 • Szybkie i łatwe wyszukiwanie obiektów z poziomu rejestru oraz mapy wraz z informacjami dotyczącymi danego obiektu oświetleniowego, pozwoli uporządkować ewidencję latarni na terenie gminy;
 • Możliwość edycji, usuwania i rejestrowania nowych obiektów oświetleniowych z poziomu mapy oraz rejestru pozwala w kompleksowy sposób monitorować rejestr latarni gminnych,
 • Zgłoszenia mieszkańców dotyczące awarii latarni wraz z wizualizacją miejsca usterki na mapie, wspomoże komunikację z mieszkańcami;
 • Automatyczne generowanie gotowych kart informacyjnych dla każdego elementu infrastruktury, dostarczy kompleksowej informacji o obiekcie;
 • Rejestracja faktur za energię elektryczna i usługi dystrybucyjne powiązane z miejscem poboru energii;
 • Dostęp do zinwentaryzowanych danych wykonanych przez specjalistów na terenie gminy.
 • Generowanie raportów dotyczących kosztów zużycia i rozliczeń energii elektrycznej dla konkretnych obwodów, wspomoże monitorowanie zużycia energii;
Przewiń do góry strony