Przejdź do zawartości

Inteligentny System Płatnego Parkowania Metropolis.ISPP

Metropolis.ISPP dla dużych, średnich i małych miastach, które chcą podnieść efektywność zarządzania strefą parkowania.

Opis rozwiązania

Metropolis.ISPP łączyły zalety systemów opartych o analizę wideo, czujniki indukcyjne oraz aplikację mobilną, która umożliwia nawigację na wolne miejsce oraz dokonanie płatności za parkowanie. Dzięki temu powstało rozwiązanie hybrydowe, które może zostać sprawnie dostosowane do wymagań poszczególnych stref, bazujących często na różnych technologiach i posiadających różne możliwości instalacji urządzeń detekcyjnych.
Zaletą systemów opartych o czujniki indukcyjne jest łatwa i szybka instalacja, niewymagająca połączeń kablowych. Ale mogą one zostać użyte na określonych typach nawierzchni, a ich skuteczność jest uzależniona od poprawnego zaparkowania pojazdu. Z kolei rozwiązania oparte o analizę wideo wymagają zasilania, lepszej łączności oraz infrastruktury montażowej (np. słupy). Jednak dopiero równoczesne wykorzystanie tych dwóch systemów pozwala na odpowiednie dopasowanie urządzeń detekcyjnych do potrzeb poszczególnych stref parkingowych, jak i monitoringu miejskiego zwiększającego bezpieczeństwo.
Metropolis.ISPP do analityki wideo wykorzystuje technologię sieci neuronowych, której skuteczność wynosi aż 99%. Jego architektura zapewnia przetwarzanie danych w systemie centralnym, co w przypadku użycia chmury daje ogromną skalowalność i praktycznie nieograniczone możliwości włączania nowych analityk, jak np. detekcji nieprawidłowych zachowań w pasie drogowym
Metropolis.ISPP charakteryzuje wysoki poziom elastyczności, dzięki czemu może on sprostać wymaganiom zarówno niewielkich stref parkowania, jak i stref wielkomiejskich. Wykorzystuje technologię Kubernetes, która pozwala na swobodną migrację między infrastrukturą własną a chmurą, co jest bardzo istotne w przypadku rozszerzenia strefy
Rozwiązanie składa się z systemu centralnego, przeznaczonego dla zarządcy strefy płatnego parkowania oraz aplikacji mobilnej, z której mogą korzystać mieszkańcy miasta.
Kluczowe funkcjonalności systemu centralnego
• System inteligentnej strefy parkowania został wyposażony w funkcje oraz technologie, które w pełni odpowiadają potrzebom Twojego miasta.
• Wykorzystuje analizę wideo z użyciem technologii machine learning i deep learning (sieci neuronowe).
• Charakteryzuje się bardzo wysoką skutecznością rozpoznawania przy niskiej rozdzielczości obrazu oraz trudnych warunkach atmosferycznych.
• Pracuje w modelu hybrydowym: analiza wideo wraz z wykorzystaniem technologii czujników indukcyjnych i laserowych.
• Pozwala na dołączanie nowych funkcjonalności analitycznych w zależności od mocy obliczeniowej CPD lub wykupionej usługi chmurowej.
• Umożliwia prezentację zajętości zarówno w aplikacji mobilnej, jak i na tablicach zmiennej treści VMS.
• Może zostać zainstalowany w modelu on-premise, jak i w wersji chmurowej.
• Zapewnia optymalizację pracy kontrolerów w strefie parkowania.
• Obsługuje zgłoszenia obywatelskie z aplikacji mobilnej.
Kluczowe funkcjonalności aplikacji mobilnej
Aplikacja powstała z użyciem najnowszych i najbezpieczniejszych technologii
• Umożliwia wyszukiwanie miejsca i filtrowanie opcji parkingów w przypadku wielu podstref.
• Wskazuje konkretny parking wraz z opłatami i dodatkowymi informacjami.
• Prowadzi na wybrany parking informując ilu innych użytkowników kieruje się na to samo miejsce.
• Pozwala na wysyłanie zgłoszeń obywatelskich o nieprawidłowym parkowaniu, uszkodzonej infrastrukturze drogowej etc.
• Informuje o opłaconym czasie w parkomacie tradycyjnym
• Umożliwia płatność w aplikacjach mobilnych operatorów parkingowych, jak również w aplikacji „wirtualny parkomat”.
• Jest dostępna na platformach iOS i Android.
• Redukuje czas związany z poszukiwaniem wolnego miejsca, co przekłada się na oszczędność paliwa i zmniejszenie emisji zanieczyszczeń.
• Pozwala na zdalną realizację płatności za określony czas postoju, co eliminuje konieczność uiszczania opłaty w parkomacie stacjonarnym.
• Umożliwia przekierowanie z poziomu aplikacji mobilnej do aplikacji 5 obecnych w Polsce mobilnych operatorów parkingowych (Skycash, MPay, Pango, moBilet, ePark).
• Zapewnia szybki dostęp do informacji o kosztach i godzinach funkcjonowania strefy.
• Dostarcza aktualne dane o liczbie użytkowników systemu kierujących się na wybrane miejsce.
• Podnosi bezpieczeństwo i sprawia, że strefa parkowania staje się parkingiem dozorowanym.
Architektura systemu
Metropolis.ISPP charakteryzuje wysoki poziomem elastyczności, dzięki czemu może on sprostać wymaganiom niewielkich stref parkowania oraz stref wielkomiejskich. Wykorzystuje technologię Kubernetes, która pozwala na swobodną migrację między infrastrukturą własną a chmurą, co jest bardzo istotne w przypadku rozszerzenia strefy. Podstawowe komponenty systemu to:
• Podsystem zarządzania parkingami wraz z API Integracyjnym.
• Podsystem rozpoznawania zajętości miejsc i naruszeń oraz zarzadzania tablicami VMS.
a) Moduł zarządzania Tablicami VMS,
b) Moduł rozpoznawania zajętości i naruszeń,
c) Moduł raportowy i predykcji.
d) Szyna usług.
• Podsystem monitorowania parkingów.
• Aplikacja mobilna

Parametry produktu

 • Integracja z innym oprogramowaniem (API) Tak 

 • Kopia bezpieczeństwa danych Tak 

 • Możliwość rozbudowy według potrzeb Tak 

 • Możliwość zarządzania dostępem i przypisywania ról Tak 

 • Obsługa klienta w j. polskim Tak 

 • Oprogramowanie wymaga dodatkowego sprzętu po stronie samorządu Tak 

 • Zgodność z normą ISO 27001 Tak 

Funkcjonalności

 • Redukuje czas związany z poszukiwaniem wolnego miejsca, co przekłada się na oszczędność paliwa i zmniejszenie emisji zanieczyszczeń.
 • Umożliwia wyszukiwanie miejsca i filtrowanie opcji parkingów w przypadku wielu podstref.
 • Pozwala na zdalną realizację płatności za określony czas postoju, co eliminuje konieczność uiszczania opłaty w parkomacie stacjonarnym.
 • Zapewnia szybki dostęp do informacji o kosztach i godzinach funkcjonowania strefy.
 • Pozwala na wysyłanie zgłoszeń obywatelskich o nieprawidłowym parkowaniu, uszkodzonej infrastrukturze drogowej, itp.
 • Podnosi bezpieczeństwo i sprawia, że strefa parkowania staje się parkingiem dozorowanym.

Korzyści

 • Dostarcza dokładne informacje o dostępności miejsc oraz opłatach, podnosząc w ten sposób efektywność działań kontrolnych, przy równoczesnym ograniczeniu zaangażowania personelu
 • Zapewnia optymalizację pracy kontrolerów w strefie parkowania.
 • Umożliwia prezentację zajętości zarówno w aplikacji mobilnej, jak i na tablicach zmiennej treści VMS
 • Może zostać zainstalowany w modelu on-premise, jak i w wersji chmurowej.
 • Obsługuje zgłoszenia obywatelskie z aplikacji mobilnej.
Przewiń do góry strony