Przejdź do zawartości

Zarejestruj się

Typ reprezentowanej jednostki

Dane podstawowe

Hasło (pole wymagane)
minimum 8 znaków
małe i duże litery
minimum 1 cyfra
znak specjalny

Dane gminy

Dane przedsiębiorstwa

Poniższe zgody mogą Państwo wycofać w każdym momencie poprzez przesłanie wiadomości na adres e-mail: , jednakże bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem.

Administratorem podanych danych osobowych podanych w powyższym formularzu jest Polski Fundusz Rozwoju S.A. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Kruczej 50, 00-025 Warszawa („Administrator”). Dane osobowe osób zapisujących się na Newsletter są przetwarzane w celu przesyłania informacji dotyczących oferty Administratora drogą e-mailową.

Obowiązek informacyjny

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanego dalej: „RODO”), informujemy, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Polski Fundusz Rozwoju S.A.. z siedzibą w Warszawie przy ul. Kruczej 50, 00-025 Warszawa, zwana dalej „Administratorem”.
 2. W sprawach dotyczących przetwarzania Pani/Pana danych osobowych i przysługujących praw z tym związanych, można skontaktować się z Administratorem poprzez adres e-mail: lub pisemnie na adres siedziby Administratora wskazany w punkcie 1 powyżej.
 3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu przesyłania Newslettera zawierającego informacje o aktualnościach związanych z rozwojem Giełdy Miejskich technologii i wydarzeniach, w tym o pojawieniu się nowych produktów w katalogu, a także działań prowadzonych przez PFR dla Miast dotyczących oferty Administratora na podany adres email.
 4. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit a RODO – na podstawie zgody wyrażonej poprzez podanie adresu email.
 5. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do czasu wycofania wyrażonej zgody.
 6. Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępnione uprawnionym przepisami prawa organom państwa. Jednocześnie informujemy, że Pani/Pana dane mogą być przekazywane podmiotom realizującymi zadania w imieniu Administratora, z którymi Administrator zawarł stosowną umowę.
 7. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do odbiorców znajdujących się w państwach poza Europejskim Obszarem Gospodarczym.
 8. Przysługują Pani/Panu następujące prawa:
  1. dostępu do danych osobowych jej dotyczących,
  2. sprostowania danych.
  3. usunięcia (w zakresie realizacji umowy)
  4. ograniczenia przetwarzania
  5. wycofania zgody w dowolnym momencie jednakże bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem, kontaktując się z Administratorem poprzez adres email:
 9. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 10. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, niemniej jest niezbędne do przesyłania Newslettera.
 11. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania).
Przewiń do góry strony