Przejdź do zawartości

Wirtualny Asystent G1ANT Zgłoszenia awarii

Przyjmowanie i kategoryzacja zgłoszeń dotyczących uszkodzeń infrastruktury i przekazywanie ich odpowiednim służbom.

Opis rozwiązania

W dynamicznie zmieniającym się środowisku miejskim, gdzie infrastruktura jest pod stałym obciążeniem, zgłoszenia awarii odgrywają kluczową rolę w utrzymaniu bezpieczeństwa i sprawności miasta. Dzięki automatyzacji, proces ten może zostać znacząco usprawniony, przyspieszając reakcję służb i poprawiając jakość życia mieszkańców.

Kiedy mieszkaniec zgłasza awarię w infrastrukturze miejskiej, może to robić poprzez różne kanały - od tradycyjnych formularzy online po aplikacje mobilne. Niezależnie od wybranej metody, zgłoszenie to trafia do systemu, gdzie boty RPA natychmiast rozpoczynają jego analizę. Za pomocą zaawansowanych algorytmów NLP (Natural Language Processing) i AI, boty są w stanie zrozumieć naturę problemu, kategoryzując zgłoszenie, np. czy dotyczy ono uszkodzenia drogi, problemów z oświetleniem czy uszkodzenia mostu.

Po dokładnej kategoryzacji zgłoszenia, system RPA automatycznie przekazuje je odpowiednim służbom zajmującym się danym typem awarii. Dzięki temu, zamiast spędzać czas na manualnej analizie i przekazywaniu zgłoszeń, urzędnicy mogą skoncentrować się na koordynacji działań naprawczych. W zależności od skomplikowania problemu, bot może również generować automatyczne powiadomienia dla zgłaszającego o aktualnym statusie zgłoszenia oraz przewidywanym czasie naprawy.

Ponadto, dzięki zdolnościom analizy i przetwarzania danych przez RPA, miasto ma możliwość zbierania i analizowania danych na temat częstotliwości i lokalizacji zgłaszanych awarii. Takie informacje mogą być potem wykorzystywane do planowania przyszłych inwestycji lub działań prewencyjnych w obszarach szczególnie narażonych na uszkodzenia.

W skrócie, wykorzystanie technologii RPA w procesie zgłaszania awarii pozwala na natychmiastowe reagowanie na zgłoszenia, skracając czas reakcji, zmniejszając ryzyko powiększenia się problemu oraz podnosząc satysfakcję mieszkańców z szybkości i skuteczności działań naprawczych.

Parametry produktu

 • Integracja z innym oprogramowaniem (API) Tak 

 • Kopia bezpieczeństwa danych Tak 

 • Możliwość rozbudowy według potrzeb Tak 

 • Możliwość zarządzania dostępem i przypisywania ról Tak 

 • Obsługa klienta w j. polskim Tak 

 • Oprogramowanie wymaga dodatkowego sprzętu po stronie samorządu Nie 

 • Zgodność z normą ISO 27001 Nie 

Funkcjonalności

 • Produkt umożliwia zgłaszanie awarii przez różne kanały, takie jak formularze online czy aplikacje mobilne, ułatwiając mieszkańcom komunikację z odpowiednimi służbami.
 • Zaawansowane boty RPA automatycznie analizują i kategoryzują otrzymane zgłoszenia, dzięki czemu proces jest bardziej efektywny i szybszy.
 • Boty są wyposażone w algorytmy NLP i AI, co pozwala im zrozumieć i prawidłowo zinterpretować naturę zgłoszonych problemów.
 • System automatycznie przekazuje zgłoszenia odpowiednim służbom naprawczym na podstawie kategoryzacji problemu, co przyspiesza cały proces.
 • W zależności od natury zgłoszenia, boty mogą automatycznie generować powiadomienia dla zgłaszającego, informując o aktualnym statusie oraz przewidywanym czasie naprawy.
 • Produkt zbiera i analizuje dane dotyczące zgłaszanych awarii, takie jak ich lokalizacja czy częstotliwość występowania.
 • Zebrane dane mogą być wykorzystywane do planowania przyszłych inwestycji lub działań prewencyjnych, co pomaga w wyprzedzeniu i minimalizacji przyszłych problemów.
 • Dzięki automatyzacji, urzędnicy mogą skupić się na koordynacji działań naprawczych zamiast na manualnej analizie i przekazywaniu zgłoszeń.
 • Automatyzacja procesu przyspiesza czas reakcji na zgłoszenia, co zmniejsza ryzyko eskalacji problemów.
 • Poprzez szybsze i bardziej efektywne reagowanie na zgłoszenia, produkt przyczynia się do zwiększenia satysfakcji mieszkańców z poziomu usług miejskich.

Korzyści

 • Automatyzacja procesów za pomocą RPA umożliwia urzędnikom skupienie się na strategicznych i wartościowych zadaniach, podnosząc ich produktywność.
 • Dzięki automatycznemu przekazywaniu zgłoszeń odpowiednim służbom, czas reakcji na awarie jest krótszy, co przyczynia się do szybszego rozwiązania problemów.
 • Technologia RPA pozwala na lepsze wykorzystanie dostępnych zasobów, eliminując konieczność ręcznego przetwarzania zgłoszeń i redukując błędy ludzkie.
 • System zbiera wartościowe dane, które mogą być wykorzystywane do analiz i raportowania, pomagając w identyfikacji obszarów, które wymagają poprawy lub inwestycji.
 • Produkt jest na tyle elastyczny, że można go dostosować do zmieniających się potrzeb i wymagań samorządów, dzięki czemu jest bardziej przyszłościowy.
 • Poprawa komunikacji z mieszkańcami przez automatyczne powiadomienia i szybkie reagowanie na zgłoszenia zwiększa zaufanie społeczności lokalnej.
 • Dane zgromadzone przez system mogą być wykorzystane do przewidywania potencjalnych problemów i planowania działań prewencyjnych.
 • Automatyzacja różnych procesów może przyczynić się do obniżenia kosztów operacyjnych, zwłaszcza tych związanych z pracą manualną urzędników.
 • Usunięcie monotonnych i czasochłonnych zadań z listy obowiązków pracowników może przyczynić się do zwiększenia ich zadowolenia i motywacji.
 • System umożliwia ciągłą optymalizację i ulepszanie procesów, ponieważ można go łatwo aktualizować i modyfikować w odpowiedzi na zmieniające się warunki i wymagania.
Przewiń do góry strony