Przejdź do zawartości

Wirtualny Asystent G1ANT Zarządzanie nieruchomościami miejskimi

Automatyczne monitorowanie terminów najmu, opłat oraz aktualizacja danych najemców w bazie.

Opis rozwiązania

Zarządzanie nieruchomościami miejskimi, zwłaszcza w większych miastach, może być skomplikowanym zadaniem z powodu dużej ilości nieruchomości i różnorodności kontraktów najmu. Technologia RPA, czyli Automatyzacja Procesów Roboczych, staje się w tym kontekście nieocenionym narzędziem, pozwalającym na usprawnienie wielu operacji związanych z zarządzaniem.

Rozpoczynając od monitorowania terminów najmu, boty RPA są w stanie w czasie rzeczywistym śledzić daty zakończenia kontraktów najmu w całej bazie nieruchomości. Korzystając z zaawansowanych algorytmów, system RPA analizuje dane w bazie i identyfikuje nieruchomości, których terminy najmu są bliskie wygaśnięcia. Dzięki temu, odpowiednie służby miejskie mogą otrzymywać automatyczne powiadomienia z wyprzedzeniem, co pozwala na podjęcie odpowiednich działań, takich jak renegocjacja warunków umowy czy przygotowanie się do ewentualnego zwolnienia lokalu.

Kolejnym aspektem jest monitorowanie opłat związanych z najmem. Boty RPA mogą śledzić wpływy od najemców i automatycznie porównywać je z wartościami zawartymi w umowach najmu. W przypadku opóźnień w płatnościach lub nieścisłości, system może automatycznie generować powiadomienia dla zarówno pracowników odpowiedzialnych za zarządzanie nieruchomościami, jak i dla samych najemców.

Ostatnim, ale nie mniej ważnym elementem jest aktualizacja danych najemców w bazie. Zmiany w danych kontaktowych, informacje o przeniesieniu siedziby firmy czy zmiany w strukturze własnościowej - wszystko to może być automatycznie przetwarzane i aktualizowane przez system RPA. Boty mogą skanować i analizować różne dokumenty przekazywane przez najemców, korzystając z technologii OCR (Optical Character Recognition), by automatycznie identyfikować i wprowadzać niezbędne zmiany w bazie danych.

Podsumowując, wdrożenie technologii RPA w zarządzaniu nieruchomościami miejskimi pozwala na znaczące usprawnienie wielu procesów, od monitorowania terminów i opłat, po aktualizację danych. Dzięki temu, zarówno pracownicy odpowiedzialni za zarządzanie nieruchomościami, jak i sami najemcy, mogą korzystać z bardziej płynnych, szybkich i bezbłędnych operacji związanych z nieruchomościami.

Parametry produktu

 • Integracja z innym oprogramowaniem (API) Tak 

 • Kopia bezpieczeństwa danych Tak 

 • Możliwość rozbudowy według potrzeb Tak 

 • Możliwość zarządzania dostępem i przypisywania ról Tak 

 • Obsługa klienta w j. polskim Tak 

 • Oprogramowanie wymaga dodatkowego sprzętu po stronie samorządu Nie 

 • Zgodność z normą ISO 27001 Nie 

Funkcjonalności

 • Boty RPA mogą śledzić daty zakończenia kontraktów najmu w czasie rzeczywistym, umożliwiając efektywniejsze zarządzanie terminami.
 • System może generować automatyczne powiadomienia z wyprzedzeniem o zbliżających się terminach wygaśnięcia umów najmu.
 • Korzystając z zaawansowanych algorytmów, RPA może analizować dane w bazie, identyfikując umowy, które są bliskie wygaśnięcia.
 • Boty mogą śledzić wpływy finansowe od najemców, monitorując płatności związane z najmem.
 • System może automatycznie porównywać otrzymane płatności z wartościami zawartymi w umowach najmu.
 • W przypadku opóźnień w płatnościach lub nieścisłości, RPA może automatycznie generować powiadomienia.
 • System może automatycznie aktualizować dane najemców, takie jak dane kontaktowe czy informacje o strukturze własnościowej.
 • Boty mogą skanować i analizować dokumenty od najemców, korzystając z technologii OCR do identyfikacji i wprowadzania zmian.
 • Wprowadzenie RPA umożliwia automatyzację i usprawnienie wielu operacji związanych z zarządzaniem nieruchomościami.
 • Dzięki RPA, zarówno pracownicy, jak i najemcy mogą korzystać z bardziej płynnych, szybkich i bezbłędnych operacji związanych z nieruchomościami.

Korzyści

 • Automatyzacja procesów za pomocą RPA prowadzi do oszczędności czasu, umożliwiając pracownikom skupienie się na bardziej wartościowych zadaniach, zamiast rutynowych i czasochłonnych obowiązków.
 • Redukcja błędów wynikających z ręcznego wprowadzania i przetwarzania danych, co prowadzi do bardziej precyzyjnego i niezawodnego zarządzania nieruchomościami.
 • Automatyczne powiadomienia i monitorowanie umożliwiają szybszą reakcję na wydarzenia takie jak wygaśnięcie kontraktów czy opóźnienia w płatnościach.
 • RPA może ułatwić dostęp i udostępnianie aktualnych danych i informacji związanych z nieruchomościami, co przyczynia się do zwiększenia transparentności.
 • Automatyzacja może prowadzić do bardziej wydajnego i skutecznego procesu najmu, co z kolei może zwiększyć zadowolenie najemców.
 • Systemy RPA mogą ułatwić analizę i interpretację danych związanych z nieruchomościami, umożliwiając lepsze i bardziej świadome decyzje.
 • Automatyzacja pomaga zmniejszyć ryzyko związane z opóźnieniami, błędami czy utratą danych, co może prowadzić do lepszego zarządzania i planowania.
 • Systemy RPA mogą być dostosowywane i modyfikowane w zależności od zmieniających się potrzeb i wymagań, co przyczynia się do ich długoterminowej wartości i użyteczności.
 • Systemy RPA mogą automatycznie aktualizować dane, co przyczynia się do utrzymania aktualnych i dokładnych informacji w systemie.
 • Ogólne optymalizowanie procesów związanych z zarządzaniem nieruchomościami, prowadzące do lepszego wykorzystania zasobów i zwiększenia wydajności organizacyjnej.
Przewiń do góry strony