Przejdź do zawartości

Robot software'owy do księgowania wyciągów bankowych

Robot pobiera wyciągi w wybranym formacie, loguje się do systemu księgowego gminy i księguje transakcje z wyciągów.

Opis rozwiązania

Robot pobiera wyciągi bankowe z ustalonego katalogu, pobiera dane dotyczące poszczególnych transakcji, loguje się do systemu księgowego gminy/ urzędu, księguje daną transakcje wg ustalonych zasad. Na koniec wysyła raport o wykonanych i niewykonanych księgowaniach. Na rozwiązanie składa się oprogramowanie klasy RPA (robotic process automation) oraz usługa wdrożeniowa, polegająca na nauczeniu robota szczegółów realizacji czynności występujących w procesie zgodnie z procedurami gminy/ urzędu. Na bazie tej technologii można automatyzować inne, powtarzalne czynności biurowe realizowane przez urząd.

Parametry produktu

 • Integracja z innym oprogramowaniem (API) Tak 

 • Kopia bezpieczeństwa danych Tak 

 • Możliwość rozbudowy według potrzeb Tak 

 • Możliwość zarządzania dostępem i przypisywania ról Tak 

 • Obsługa klienta w j. polskim Tak 

 • Oprogramowanie wymaga dodatkowego sprzętu po stronie samorządu Nie 

 • Zgodność z normą ISO 27001 Tak 

Funkcjonalności

 • Dostepność wykonywania procesu 24/7
 • Wyeliminowanie z procesów błędów ludzkich
 • Pełna audytowalność czynności wykonywanych
 • Samodzielne, automatyczne wykonywanie powtarzalnych zadań urzedu
 • Uniwersalność- na bazie technologii możnba zautomatyzować wiele procesów

Korzyści

 • Odciązenie pracowników od powtarzalnych , rutynowych zadań
 • Skrócenie czasu realizacji procesu
 • Obniżenie kosztów obsługi procesów
 • Możliwość lepszej obsługi nałożonych zadań bez zwiekszania zatrudnienia
 • Uniezaleznienie procesów od absencji pracowników wykonyjących zadania
Przewiń do góry strony