Przejdź do zawartości

Robot do egzekwowania mandatów i opłat np. za parkowanie

Robot softwareowy automatyzujący proces egzekwowania należności dla urzędu.

Opis rozwiązania

Robot pomaga w ściąganiu opłat należnych urzędowi. Robotowi należy dostarczyć dane o należnych opłatach, wówczas dokonuje on weryfikacji i wysyła obywatelom e-mailowo lub SMS-owo przypomnienie o konieczności uiszczenia opłaty. Robot może również przygotować i wydrukować stosowne pismo. Po uzgodnionym czasie robot sprawdza stan wnoszonych opłat i może wysłać kolejne, bardziej poważne wezwanie do zapłaty.

Parametry produktu

 • Integracja z innym oprogramowaniem (API) Tak 

 • Kopia bezpieczeństwa danych Tak 

 • Możliwość rozbudowy według potrzeb Tak 

 • Możliwość zarządzania dostępem i przypisywania ról Tak 

 • Obsługa klienta w j. polskim Tak 

 • Oprogramowanie wymaga dodatkowego sprzętu po stronie samorządu Nie 

 • Zgodność z normą ISO 27001 Tak 

Funkcjonalności

 • Możliwość weryfikowania danych w różnych systemach
 • Nie trzeba modyfikować istniejących systemów ani pisać interfejsów
 • Zapewnienie elektronicznej komunikacji z obywatelami
 • Wystawianie przypomnień/wezwań na bieżąco
 • Dostępność rozwiązania 24/7

Korzyści

 • Automatyzacja zadań związanych z egzekwowaniem należności.
 • Przyspieszenie wpływu pieniędzy do urzędu
 • Zwiększenie stopnia ściągalności opłat
 • Uwolnienie czasu pracowników do zadań o większej wartości dla urzędu
Przewiń do góry strony