Przejdź do zawartości

RADA365 - System głosowania i obsługi rady

Rada 365 to narzędzie, do przeprowadzania posiedzeń np. rady gminy lub innego podmiotu w formie elektronicznej.

Opis rozwiązania

Rada 365 to narzędzie, dzięki któremu przeprowadzisz posiedzenie rady gminy, miasta, powiatu, województwa lub innego podmiotu w formie elektronicznej. Integracja z naszą platformą SKYCMS i usługą transmisji audio-video umożliwi Ci transmisję posiedzenia na stronie www lub BIP lub odtworzenie nagrań archiwalnych z zapisem transmitowanych posiedzeń.

CO ZYSKASZ DZIĘKI SYSTEMOWI RADA365?
Biuro rady otrzyma raport z materiałami dotyczącymi posiedzenia - gdy zdefiniujesz porządek obrad i przygotujesz projekty uchwał oraz inne załączniki, system automatycznie powiadomi radnych o posiedzeniu za pomocą wiadomości e-mail i SMS. Radni otrzymają informację o terminie spotkania i zapoznają się z wysłanymi do nich materiałami, a biuro rady otrzyma potwierdzenie o odebraniu materiałów przez radnego.

Skrócisz czas potrzebny na przygotowanie materiałów do sesji - integracja z BIP usprawni przygotowywanie dokumentów, np. projektów uchwał i zarządzeń i wysyłanie ich do radnych. Zyskasz więcej czasu na realizację innych zadań i skupisz się na rozwiązywaniu problemów mieszkańców.

Zmienisz porządek obrad w trakcie trwania sesji.
Poprawiony porządek obrad wyświetlisz na ekranie w sali obrad oraz na ekranie transmisji.

Szybko opublikujesz uchwały podjęte przez radę i wyniki głosowań.
Integracja systemu RADA365 z BIP umożliwia natychmiastową publikację materiałów przed i po sesji, w tym porządek obrad, wyniki głosowań imiennych oraz protokół z obrad. Porządek obrad zawiera aktywne odnośniki prowadzące do poszczególnych punktów na nagraniu, dzięki temu w łatwy sposób dotrzesz do fragmentu nagrania, w którym omawiany jest wybrany punkt.

Wszystkie działania w czasie obrad wykonasz w jednym systemie.
RADA365 zintegrowana z usługą transmisji pozwoli Ci w pełni skupić się nad przebiegiem sesji. Możesz zajmować się wyłącznie dyskusją nad projektami uchwał oraz głosowaniem nad ich przyjęciem lub odrzuceniem.

Czas wdrożenia Rady 365 - 1 dzień

Parametry produktu

 • Integracja z innym oprogramowaniem (API) Tak 

 • Kopia bezpieczeństwa danych Tak 

 • Możliwość rozbudowy według potrzeb Tak 

 • Możliwość zarządzania dostępem i przypisywania ról Tak 

 • Obsługa klienta w j. polskim Tak 

 • Oprogramowanie wymaga dodatkowego sprzętu po stronie samorządu Nie 

 • Zgodność z normą ISO 27001 Nie 

Funkcjonalności

 • Możliwość głosowania online - Wszystkie głosowania możesz przeprowadzić online z poziomu tabletu, smartfona i laptopa z dostępem do Internetu.
 • Możliwość przeprowadzenia głosowań tajnych - System umożliwia przeprowadzanie głosowań tajnych w sposób gwarantujący anonimowość. Głosowania specjalne umożliwiają samodzielne definiowanie wariantów odpowiedzi, co umożliwia przeprowadzanie głosowań o różne
 • Możliwość składania interpelacji i zapytań drogą elektroniczną - Radni składają interpelacje wewnątrz systemu w formie elektronicznej, a Przewodniczący automatycznie otrzymuje powiadomienie o tym fakcie.
 • Komunikacja z radnymi - Z pomocą systemu RADA365 szybko skontaktujesz się z wszystkimi członkami rady. Dostarczysz im niezbędne dokumenty przed posiedzeniem, wyślesz wiadomości wewnątrz systemu oraz powiadomienia e-mail i SMS. Dzięki temu do komunikacji z 
 • Dostęp na wszystkich urządzeniach mobilnych - RADA365 działa na smartfonach, tabletach i laptopach bez konieczności instalowania specjalnej aplikacji. Możesz korzystać z dowolnego sprzętu i systemu operacyjnego. Do głosowania online i używania innych funk
 • Sesje zdalne - Zyskasz własne narzędzie do zdalnego prowadzenia obrad. System wideokonferencji dostępny w RADA 365 umożliwia przeprowadzenie obrad zdalnie bez konieczności spotkania na sali obrad.
 • Transmisja online - Spełnisz wymóg ustawowy dotyczący transmitowania posiedzeń w czasie rzeczywistym. Transmisja będzie dostępna przez cały czas trwania obrad, będzie wyświetlać aktualny punkt posiedzenia oraz wyniki głosowań. Przekaz za pomocą transmisji
 • Transkrypcja - Przepisy Ustawy o Dostępności Cyfrowej dotyczące transmisji posiedzeń jednostek samorządowych jasno wskazują, że wszystkie transmisje umieszczane w BIP lub na stronie internetowej jednostki, muszą być uzupełnione o napisy dla osób nie 

Korzyści

 • Skrócenie czasu potrzebnego na przygotowanie materiałów do sesji Radni błyskawicznie otrzymają materiały w formie elektronicznej oraz powiadomienia o terminie posiedzenia poprzez e-mail lub sms.
 • Szybkie publikowanie uchwał oraz wyników głosowań Integracja systemu RADA365 z BIP umożliwia natychmiastową publikację materiałów po sesji, w tym porządek obrad, wyniki głosowań imiennych oraz protokół z obrad.
 • Głosowanie z każdego urządzenia Wszystkie głosowania możesz przeprowadzić online z poziomu tabletu, smartfonu i laptopa. Wyniki opublikujesz od razu po zakończeniu głosowania i automatycznie zostaną dodane do protokołu z posiedzenia. Radni będą głosować z
 • Wsparcie techniczne i merytoryczne Przez cały okres trwania umowy, zyskujesz wsparcie techniczne i merytoryczne. To opcja dzięki, której możesz kontaktować się z nami w razie problemów lub potrzeb Twojego urzędu.
Przewiń do góry strony