Przejdź do zawartości

Publico

System umożliwiający JST, obywatelom i przedsiębiorcom, korzystanie z elektronicznych usług publicznych.

Opis rozwiązania

Publico jest to zaawansowana platforma online, dzięki której mieszkańcy Miast/Gmin mogą w ten sposób, nie wychodząc z domu, odwiedzić urząd w sposób wirtualny. Publico, dzięki ścisłej integracji z systemem Respons oraz Elektronicznymi Systemami Zarządzania Dokumentacją, pozwala na pełen podgląd wszystkich należności mieszkańca wobec Miasta/Gminy, ich opłacenie online, sprawdzenie stanu spraw prowadzonych przez urząd, złożenie dokumentów typu Deklaracja i Informacja podatkowa, Deklaracja dot. opłat za gospodarowania odpadami, składać wolne wnioski i pisma ogólne i pozyskać odpowiedź drogą elektroniczną. System jest w całości Responsywny i przyjazny użytkownikowi, wdrażany według najwyższych standardów bezpieczeństwa i stabilny. Jest w pełni funkcjonalnym, wirtualnym Biurem Obsługi Interesanta, wykorzystujący również platformę ePUAP. Mieszkaniec nie musi posiadać konta w systemie, aby móc się zalogować. Portal pozwala na autoryzację z wykorzystaniem login.gov.pl.
Produkt zaspokaja potrzeby dwóch podstawowych grup: pracowników urzędów oraz mieszkańców. Tych pierwszych w formie wspomagania i automatyzacji ich codziennej pracy polegającej na ewidencjonowaniu zdarzeń (wnioski, odwołania, upomnienia, wezwania, uzupełnienie kartotek kadrowych, podatkowych, prowadzenie codziennej ewidencji mienia, księgowania itd.) ora z tych drugich w interakcji z urzędem. Jeżeli mieszkaniec uda się do urzędu osobiście, to jego obsługa od strony urzędu skraca się dzięki użyciu nowoczesnego, zintegrowanego systemu dziedzinowego jakim jest Respons. Jeżeli mieszkaniec woli załatwiać swoje urzędowe sprawy online, to bez wychodzenia z domu może zarówno złożyć odpowiednie pismo, deklarację, informację lub wniosek online (również przez wykorzystanie formularzy ePUAP lub wewnętrznych, w pełni konfigurowalnych formularzy portalu), sprawdzić status tego pisma, dokonać wszelkich opłat z tym związanych (podatki, opłaty lokalne) i odebrać dokument zwrotny. Podsumowując: produkt zaspokaja potrzeby dwóch stron interakcji na najwyższym poziomie dojrzałości e-usług w modelu A2A (administration-to-administration), A2B (administration-tobussines), A2C (administration-to-client), czyli pracowników urzędu i administracji oraz mieszkańców. Obsługuje zdarzenia administracyjne typu powstanie obowiązku podatkowego, składanie zeznań typu deklaracja i informacja zgodnie z przepisami prawa, reakcję na wezwania, ich obsługę i archiwizację.

Parametry produktu

 • Integracja z innym oprogramowaniem (API) Tak 

 • Kopia bezpieczeństwa danych Tak 

 • Możliwość rozbudowy według potrzeb Tak 

 • Możliwość zarządzania dostępem i przypisywania ról Tak 

 • Obsługa klienta w j. polskim Tak 

 • Oprogramowanie wymaga dodatkowego sprzętu po stronie samorządu Nie 

 • Zgodność z normą ISO 27001 Tak 

Funkcjonalności

 • Szybkie pozyskanie informacji o zakresie usług świadczonych przez urząd
 • Oszczędność czasu dzięki możliwości załatwienia spraw urzędowych drogą elektroniczną
 • Możliwość przeglądu danych związanych z danym obywatelem lub powiązanym z nim podmiotem prawnym (firmą, instytucją)
 • Możliwość uiszczenia opłat online
 • Powiadomienia o nadchodzących wydarzeniach i zbliżających się terminach zobowiązań

Korzyści

 • Budowanie pozytywnego wizerunku nowoczesnego urzędu
 • Możliwość promocji działań inicjowanych przez jednostkę samorządową poprzez moduł powiadomień
 • Redukcja kosztów dzięki cyfryzacji i automatyzacji pracy w ramach świadczonych usług publicznych
Przewiń do góry strony