Przejdź do zawartości

Platforma GISHub - Zarządzanie infrastrukturą wodno-kanalizacyjną

Oprogramowanie do zarządzania majątkiem sieciowym w ramach infrastruktury wodno-kanalizacyjnej.

Opis rozwiązania

Platforma GIShub to zaawansowany system przeznaczony głównie do gromadzenia danych, dotyczących infrastruktury wodno-kanalizacyjnej. W obecnej wersji został podzielony na dwa obszary funkcjonalne – Eksploatacji oraz Opłat.

Moduł eksploatacji pozwala na przejrzyste i uporządkowane inwentaryzowanie, prezentowanie oraz przetwarzanie danych o obiektach wod-kan, zarówno w formie parametrycznej, plików z dokumentacją (np. zdjęciową), jak i geoprzestrzennej. Struktura wykorzystywanych w GIShub-ie danych, kategorii obiektów, ich atrybutów, oraz czynności serwisowych jest w pełni konfigurowalna przez operatorów systemu, co pozwala na praktycznie pełne dostosowanie do własnych potrzeb. System ewidencjonuje wszystkie zmiany oraz zgłoszone zdarzenia, które dzieją się na obiektach. Pozwala na planowanie prac ekip serwisowych w terenie, zarówno krótko jak i długofalowo. Aby móc jeszcze skuteczniej realizować prace serwisowe aplikacja webowa została dodatkowo wzbogacona o wersję mobilną, dostępną dla urządzeń z systemem Android.
Aplikacja mobilna daje możliwość sprawnego odbioru zleconych zadań przez ekipy terenowe oraz pełnej dokumentacji opisowej i zdjęciowej przeprowadzonych prac. Została zaimplementowana w taki sposób, aby móc działać również w obszarach o ograniczonym zasięgu sieci komórkowych. Całość modułu eksploatacji pozwala na generowanie raportów bądź zadań dla danych obiektów infrastruktury.

Moduł opłat przeznaczony jest do automatyzacji procesu naliczania opłat za wody opadowe, w tym opłaty za utraconą retencję, opłaty eksploatacyjne dla mieszkańców bądź też opłaty odprowadzane do Wód Polskich. Aby móc skutecznie rozliczyć należności w systemie GIShub wykorzystywane są zarówno dane parametryczne dotyczące działek, nieruchomości czy zlewni, jak i ich uzupełnienie w postaci danych geoprzestrzennych, np. w zakresie podziału administracyjnego czy też uszczelnienia terenu. Platforma w zakresie opłat pozwala na pełną konfigurację stawek, obsługę rabatów czy też wyłączenia z opłat. Zestawienia poszczególnych opłat generowane są w postaci zestawień tabelaryczny dla każdej z kategorii oraz dostosowanych raportów. Kompleksowości rozwiązaniu dodaje generator pism dla użytkowników, działający na bazie przygotowanych przez operatora szablonów. System zapisuje historię naliczonych opłat, dopełniając tym sposobem zakres analizy danych.

GIShub w obu dostępnych modułach daje możliwość importu oraz eksportu danych, zarówno parametrycznych, jak i geoprzestrzennych. Dodatkowo możliwa jest integracja z innymi systemami, wykorzystywanymi przez klienta. Pozwala to na bardzo szybkie wdrożenie działającego narzędzia w organizacji. Platforma GIShub została stworzona głównie z myślą o małych i średnich podmiotach: firmach wodociągowych jak i podmiotach zajmujących się eksploatacją sieci wodno-kanalizacyjnych.

Parametry produktu

 • Integracja z innym oprogramowaniem (API) Tak 

 • Kopia bezpieczeństwa danych Tak 

 • Możliwość rozbudowy według potrzeb Tak 

 • Możliwość zarządzania dostępem i przypisywania ról Tak 

 • Obsługa klienta w j. polskim Tak 

 • Oprogramowanie wymaga dodatkowego sprzętu po stronie samorządu Nie 

 • Zgodność z normą ISO 27001 Tak 

Funkcjonalności

 • Gromadzenie danych dotyczących infrastruktury wodno-kanalizacyjnej
 • Baza informacji o działkach, nieruchomościach i zlewniach
 • Eksploatacja sieci, uwzględniająca planowanie i zlecanie prac ekipom serwisowym
 • Automatyczne naliczanie opłat za wody opadowe
 • Wizualizacja danych zarówno parametryczna jak i geoprzestrzenna
 • Pełna konfigurowalność w zakresie tworzenia obiektów, kategorii, atrybutów, itp.
 • Generowanie indywidualnych raportów, kart zadań oraz pism
 • Dostęp do aplikacji mobilnej, wspomagającej pracę w terenie
 • Import i eksport danych w zakresie parametrów i danych geoprzestrzennych
 • Integracja z innymi systemami

Korzyści

 • Prostota obsługi systemu
 • Krótki czas wdrożenia w organizacji
 • Dostępność oprogramowania w modelu SaaS (Software as a Service) – brak konieczności posiadania infrastruktury serwerowej przez klienta
 • Bezpieczeństwo dostępu do danych
 • Nieograniczone możliwości przechowywania danych i rozbudowy w tym zakresie
 • Możliwość integracji z systemami działającymi już w organizacji
 • Możliwość ustawiania zadań oraz alertów
 • Wprowadzanie oraz edycja danych poprzez mapę interaktywną,
 • Zarządzanie infrastrukturą - możliwość ustawiania zadań oraz alertów
 • Prostota i szybkość w sporządzaniu raportów i zestawień statystycznych,
Przewiń do góry strony