Przejdź do zawartości

Platforma do zamówień publicznych eZamawiający Marketplanet - wersja PLUS

Platforma do przeprowadzania postępowań PZP oraz podprogowych - od planowania po rejestrację umowy z postępowania.

Opis rozwiązania

Dzięki platformie eZamawiający w łatwy i szybki sposób będziesz mógł:

• przygotować plan postępowań, wykorzystując jeden z proponowanych modeli planowania:
Planowanie jednopoziomowe (standard) - możliwość prowadzenia planu jednostki. Jest to prosty mechanizm polegający na rejestrowaniu planu a następnie realizowaniu poszczególnych jego pozycji. Z każdej pozycji użytkownik może utworzyć wniosek jak i postępowanie. Dzięki podzieleniu planowania na odpowiednie sekcje wiadomo, które pozycje są w trakcie realizacji, ile z nich zostało zrealizowane oraz jakie oczekują na realizację.

Planowanie wielopoziomowe (plus) - Możliwość prowadzenia planu dla jednostki i jej działów. Każdy z działów może mieć swój oddzielny plan lokalny, który realizuje i akceptuje poziom centralny – główna jednostka zarządzająca. Z każdej pozycji użytkownik może utworzyć wniosek jak i postępowanie.
Dzięki podzieleniu planowania na odpowiednie sekcje wiadomo, które pozycje są w trakcie realizacji, ile z nich zostało zrealizowane oraz jakie oczekują na realizację.

• przygotować wnioski zakupowe dzięki, którym można zrealizować nie tylko nakreślone przez siebie potrzeby, ale również skorzystać z elektronicznych akceptacji do zatwierdzania dokumentacji.
• przygotować nielimitowaną ilość postępowań ustawowych oraz regulaminowych;
• określić wszystkie parametry postępowania;
• zmodyfikować parametry postępowania;
• podzielić postępowanie na części;
• wykorzystać własny lub systemowy (interaktywny) formularz oferty;
• opublikować ogłoszenie;
• w łatwy i szybki sposób opublikować ogłoszenie unijne, bez konieczności przepisywania danych - dzięki integracji z Dziennikiem Urzędowym Unii Europejskiej;
• komunikować się z Wykonawcami;
• wygenerować dokumenty/pisma z postępowania (z wykorzystaniem danych wprowadzonych do postępowania zarówno po stronie Zamawiającego jak i Wykonawcy). Generator Pism zawiera poniższe pisma:
1. Zapisy do SWZ
2. Oświadczenie z art. 56
3. Protokół z postępowania
4. Informacja o złożonych wnioskach o dopuszczenie do udziału postępowaniu lub ofertach
5. Raport z realizacji zamówienia
6. Zawiadomienie o wniesieniu odwołania
7. Wezwanie do wyjaśnienia treści złożonej oferty
8. Wezwanie do wyjaśnienia środków dowodowych
9. Wezwanie do przedłużenia terminu związania ofertą
10. Wezwanie do wyrażenia zgody na wybór oferty po terminie związania ofertą
11. Wezwanie do uzupełnienia lub wyjaśnienia przedmiotowych środków dowodowych
12. Pismo w sprawie odtajnienia zastrzeżonych informacji
13. Wniosek o wyjaśnienie tajemnicy przedsiębiorstwa
14. Zawiadomienie o poprawie omyłki
15. Zawiadomienie o zatrzymaniu wadium
16. Zawiadomienie o zwrocie wadium
17. Wezwanie do wyjaśnienia rażąco niskiej ceny

• przeanalizować przebieg postępowania;
• automatycznie porównać oferty - system automatycznie przelicza punktacje, wskazuje ofertę z rażąco niską ceną; wskazuje ofertę z najlepszym bilansem puntkowym;
• zweryfikować podpisy elektroniczne w ofercie oraz korespondencji. Weryfikator wbudowany w platformie umożliwia sprawdzenie poprawności złożenia każdego rodzaju podpisu elektronicznego: Kwalifikowanego Podpisu Elektronicznego, Podpisu Osobistego i Podpisu Profilem Zaufanym.
• wyeksportować dane do systemu z excela;
• wygenerować raporty do NIK;
• sklonować postępowanie;
• przygotować roczne sprawozdania o udzielonych zamówieniach;
• zarejestrować umowę standardową (z jednym wykonawcą) lub ramową (z wieloma wykonawcami) na podstawie przeprowadzonego w systemie postępowania ustawowego lub pozaustawowego.
• wygenerować uzupełnione szablony umów oraz podpisać umowę z wykonawcą on line.

Parametry produktu

 • Integracja z innym oprogramowaniem (API) Tak 

 • Kopia bezpieczeństwa danych Tak 

 • Możliwość rozbudowy według potrzeb Tak 

 • Możliwość zarządzania dostępem i przypisywania ról Tak 

 • Obsługa klienta w j. polskim Tak 

 • Oprogramowanie wymaga dodatkowego sprzętu po stronie samorządu Nie 

 • Zgodność z normą ISO 27001 Tak 

Funkcjonalności

 • Moduł planowanie
 • Moduł wnioski
 • Moduł postępowania
 • Moduł generator pism
 • Moduł weryfikacja podpisów
 • Moduł umowy
 • Moduł aukcji (można prowadzić aukcje samodzielne jak i te z postępowania. System umożliwia utworzenie aukcji dynamicznej, angielskiej, japońskiej oraz holenderskiej.)

Korzyści

 • Krótszy czas procesu wyboru wykonawców i przeprowadzenia postępowań
 • Maksymalna reużywalność raz wprowadzonych danych.
 • Intuicyjna komunikacja z Wykonawcami, podział komunikacji na okres przed upływem terminu składania ofert oraz po upływie tego terminu.
 • Komfort pracy Zamawiajacych poprzez pracę na intuicyjnym, stabilnym, dostępnym systemie
 • System eZamawiający pozwala w sposób bezpieczny i w pełni zgodny z regulacjami prawnymi spełnić wymagania definiowane w ramach obowiązujących przepisów.
 • Optymalizacja pracy - platforma zawiera szereg szablonów dokumentów, np. informacja z otwarcia ofert, a także w trakcie postępowania uzupełnia się dokument postępowania, czyli po zakończeniu przetargu jest gotowy dokument – protokół z postępowania.
 • Archiwizacja – dostęp do archiwum podczas współpracy oraz 15 lat po jej zakończeniu.
 • Dostęp do Strefy Wiedzy, dostęp do webinariów, prezentacji, szkoleń, materiałów merytorycznych.
Przewiń do góry strony