Przejdź do zawartości

Multifunkcyjna platforma miejska pozwalająca na rozwój nowych usług cyfrowych i dostarczająca informacje celem zwiększenia komfortu życia i bezpieczeństwa Mieszkańców.

ConnectedCity pomaga Miastu wykorzystującemu nowe technologie na zwiększenie bezpieczeństwa i komfortu życia Mieszkańców

Opis rozwiązania

ConnectedCity to platforma miejska pozwalająca na pogłębianie relacji Miasto-Mieszkaniec poprzez realizację idei „Smart City 3.0”, w której to Miasto wykorzystując nowe technologie zwiększa bezpieczeństwo i komfort życia Mieszkańców zapewniając przestrzeń i infrastrukturę o jak najwyższym standardzie.

Dzięki ConnectedCity miasto otrzymuje innowacyjne i intuicyjne narzędzie IT, które pozwala na łatwiejsze, bezpieczniejsze, tańsze oraz bardziej zrównoważone zarządzanie ogólnym inwentarzem i szybsze reagowanie na potrzeby mieszkańców w postaci zgłoszeń dotyczących niebezpieczeństw, zagrożeń, utylizacji infrastruktury i wielu innych.

Z drugiej strony rozwiązanie ConnectedCity pozwala zwiększyć świadomość mieszkańców informując ich o aktualnym stanie miasta pod względem zagrożeń, jakości powietrza, podniesionych poziomów rzek.

Główne funkcjonalności ConnectedCity to:

1. KOMPLETNOŚĆ ROZWIĄZANIA
Kompletny i otwarty charakter platformy ConnectedCity umożliwia integrację z innymi rozwiązaniami, zewnętrznymi systemami, czy danymi.

2. ZARZĄDZANIE ZAGROŻENIAMI
Mieszkańcy za pomocą intuicyjnej responsywnej aplikacji webowej raportują o miejskich zagrożeniach oraz pozyskują wiedzę o statusie miejskich przestrzeni.
Z kolei Miasto z poziomu intuicyjnego panelu efektywnie zarządza obsługą zgłoszeń.

3. MAPA ZAGROŻEŃ
Jedna mapa na której widoczne są wszystkie informacje w tym: dane z sensorów należących do miasta, dane z sensorów zewnętrznych (podłączonych poprzez API), zgłoszenia dot. zagrożeń czy problemów.

4. SENSORY I DANE
Dzięki ciągłemu zbieraniu komunikatów z urządzeń i sensorów IoT wdrożonych przez Miasto i Partnerów, możliwa jest zaawansowana analiza danych wraz z predykcją ich zmian.

DODATKOWE OPCJE:
• Możliwość wdrażania indywidualnych i specyficznych potrzeb danego Miasta
• Możliwość integracji z aplikacjami sharingowymi (car, bike, scooter, itp.)
• Możliwość integracji z automatami kurierskimi
• Możliwość integracji z dostawcami zewnętrznych sensorów Internetu Rzeczy z wykorzystaniem różnych standardów komunikacji (websocket, LoRaWAN, NB-IoT, SNMP, inne).

OPIS UŻYTKOWANIA:
Z punktu widzenia użytkowania, rozwiązanie ConnectedCity należałoby podzielić na 3 profile:
* użytkownik niezalogowany,
* użytkownik zalogowany
* administrator (aplikacji z ramienia miasta)

Jako użytkownik niezalogowany mamy dostęp do następujących informacji:
1. Dane z sensorów dostarczonych od wielu dostawców m.in: Airly, Syngeos, MZD, GIOŚ, ConnectedLife, Eko-słupki - w trakcie, InPost - w trakcie)
Pozyskiwane dane:
* Ciśnienie atmosferyczne
* Wilgotność
* Temperatura
* poziom stężenia pyłów zawieszonych (wyświetlany jest wykres, który przedstawia dane na przestrzeni czasu): PM1, PM2.5, PM10

2. Wyświetlanie na mapie zgłoszeń w formie pinów i listy z możliwością filtrowania danych po frazie, typie zgłoszenia i statusie. Istnieje również możliwość zarządzania, jakie dane chcemy, żeby były wyświetlane.

3. Uzyskiwanie szczegółów danego zgłoszenia (miejsce, czas, zdjęcia, opis).

Jako użytkownik zalogowany mamy takie same przywileje jak osoba niezalogowana, z dodatkowymi możliwościami:

1. Dodawanie zgłoszeń z typem zgłoszenia, który jest konfigurowalny z Panelu Miasta, również z możliwością dodawania zdjęć.
2. Podbijanie ("lajkowanie") i komentowanie zgłoszeń innych użytkowników.
3. Wyświetlenia swoich statystyk - ile zgłoszeń i dodanych komentarzy.

Z kolei jako administrator "miast" mamy możliwość:
1. Ustawiania przepływu zgłoszeń tj.:
* Automatyczne dodawanie zgłoszeń na mapie (bez wcześniejszej weryfikacji zgłoszenia)
* Automatyczne przypisywanie zgłoszeń do jednostek organizacyjnych (czyli automatyczne tworzenie realizacji zgłoszenia)
2. Informowanie mailowo wszystkich operatorów jednostek organizacyjnych
3. Tworzenie nowych typów zgłoszeń i zarządzanie dotychczas utworzonymi.
4. Wyświetlanie wszystkich komentarzy do zgłoszeń i możliwość ich ukrywania
5. Zarządzanie użytkownikami
6. Tworzenia jednostek, do których będą przypisywane zgłoszenia

Co ważne aplikacja ConnectedCity jest w pełni otwarta i umożliwia integrację poprzez API z dowolnym dostawcą sensorów czy czujników IoT, nie tylko w zakresie pomiaru jakości powietrza czy poziomu wody, ale również pod kątem monitoring poziomu audio, monitoringu infrastruktury, czy śledzenia przedmiotów.

Dane ze wszystkich sensorów są przechowywane w bazie danych, z możliwością ich dalszego wykorzystania w analityce czy prognozowania ich zmian z wykorzystaniem dodatkowych algorytmów uczących.

Parametry produktu

 • Integracja z innym oprogramowaniem (API) Tak 

 • Kopia bezpieczeństwa danych Tak 

 • Możliwość rozbudowy według potrzeb Tak 

 • Możliwość zarządzania dostępem i przypisywania ról Tak 

 • Obsługa klienta w j. polskim Tak 

 • Oprogramowanie wymaga dodatkowego sprzętu po stronie samorządu Nie 

 • Zgodność z normą ISO 27001 Nie 

Funkcjonalności

 • Interaktywna mapa zagrożeń i niedogodności miejskich z podziałem na warstwy/typy
 • Integracji z głównymi dostawcami i operatorami sensorów jakości powietrza, w tym GIOŚ
 • Podgląd jakości powietrza i innych parametrów ważnych dla miasta i mieszkańców w jednym miejscu w czasie rzeczywistym
 • Wsparcie i opieka serwisowa dla miasta i użytkowników aplikacji w trakcie realizacji mikograntu

Korzyści

 • Realizacja idei "Smart City 3.0" - wykorzystanie technologii do zwiększenia komfortu życia mieszkańców
 • Zapewnienie mieszkańcom szerokiego wachlarza odczytów parametrów tj.: jakość powietrza, stan wód, poziom głośności, itp
 • Analiza rozwoju miasta i zaangażowania mieszkańców
 • Możliwość budowania sprzężenia i interakcji z mieszkańcami poprzez natychmiastową realizację zgłoszeń dot. niedogodności i problemów infrastrukturalnych
 • Integracja z dowolnymi rozwiązaniami IoT opartymi o standard LoRa, NB-IoT, WebSocket czy SNMP
Przewiń do góry strony