Przejdź do zawartości

Mapa potencjału solarnego

Zbiorcze analizy potencjału solarnego dostępne w formie interaktywnych map dostępnych poprzez aplikację webową.

Opis rozwiązania

Dostarczamy zbiorcze analizy w postaci map dla nieruchomości, zawierające następujące informacje:
• ilość promieniowania słonecznego docierającego na powierzchnię dachową / nieruchomość,
• zacienienie powierzchni dachowych / nieruchomości przez obiekty sąsiadujące, drzewa, elementy infrastruktury,
• kwalifikacja powierzchni dachowej o nasłonecznieniu o określonym natężeniu promieniowania słonecznego.

Analiza jest wykonywana na podstawie danych geometrycznych, meteorologicznych oraz wiedzy eksperckiej członków zespołu.

_______________________________

Dane meteorologiczne m.in.:
• irradiacja,
• temperatura,
• zachmurzenie,

pozyskane w ramach projektu Photovoltaic Geographical Information System (PVGIS).

Dane uwzględniają widoczność horyzontu np. wpływ wzniesień na terenach górskich
/ wyżynnych.

_______________________________

Dane geometryczne:

• chmura punktów,
• Numeryczny Model Terenu (NMT)
• Numeryczny Model Pokrycia Terenu (NMPT)
Dane pozyskane z lotniczego skaningu laserowego z dostępnych baz np. rządowych (w zależności od kraju na różnych formach licencji), przetworzone do postaci NMPT. Dodatkowo dzięki obliczeniu wysokości względem gruntu zostały opracowano dane dotyczące roślinności.

Aktualność danych jest różna dla danych obszarów (w ramach grantu wykorzystywane są aktualnie dostępne dane dla danego obszaru).

Funkcjonalności

  • Weryfikują nieruchomość pod budowę instalacji fotowoltaicznej
  • Uwzględniają wpływ otoczenia: drzewa, obiekty sąsiadujące, kominy
  • Kwalifikują powierzchnię dachową o określonym natężeniu promieniowania słonecznego

Korzyści

  • Wstępna ocena potencjału nasłonecznienia nieruchomości bez konieczności zlecania kosztownych analiz
  • Możliwość rozszerzenia funkcjonalności istniejącego Systemu Informacji Przestrzennej
  • Udostępnienie funkcjonalności dla wszystkich mieszkańców i przedsiębiorców planujących budowę instalacji fotowoltaicznej
Przewiń do góry strony