Przejdź do zawartości

IBO - GW-MAX Internetowe Biuro Obsługi

Internetowe Biuro Obsługi - IBO GW-MAX - to nowoczesne rozwiązanie zwiększające wykorzystanie e-usług publicznych.

Opis rozwiązania

IBO GW-MAX – Internetowe Biuro Obsługi to platforma webowa stworzona z myślą o tym aby wymiana informacji pomiędzy JST a  odbiorcami usług komunalnych oraz zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odbioru ścieków a także pracownikami JST przebiegała szybko i sprawnie.

Portal jest zintegrowany z dziedzinowym systemem GW-MAX.

Do największych zalet IBO należy całodobowy dostęp do danych z dowolnego miejsca i o dowolnej porze zarówno za pomocą komputera jak i smartfona.

Portal IBO daje możliwość mieszkańcom/odbiorcom usług załatwić większość spraw, które wcześniej wymagały osobistego stawiennictwa.

Bezpieczny wygodny dostęp przez 24h do serwisu daje mieszkańcom wiele możliwości działania m.in.:

• Możliwość zgłaszania przez Internet odczytów wodomierza,
• Możliwość zgłaszania awarii i innych zdarzeń eksploatacyjnych,
• Dostęp do historii i analiz zużycia wody, odprowadzenia ścieków,
• Możliwość otrzymywania faktury elektronicznej,
• Dostęp do historii faktur i not odsetkowych w wersji elektronicznej,
• Możliwość uruchomiania automatycznej usługi komunikatów SMS lub e-mail,
• Dostęp do aktualnych informacji o usługach i taryfach,
• Dostęp do aktualnych naliczeń czynszowych,
• Informacja o stanie rozliczeń należności,
• Możliwość dokonywania płatności przez Internet,
• Logowania za pomocą węzła Krajowego/login.gov.pl,
• Możliwość wypełnienia i wysłania spersonalizowanych formularzy wniosków udostępnionych przez JST oraz śledzić statusy ich realizacji,
• Opcja pobierania wzorów aktualnie stosowanych dokumentów w jednostce ( np. umów).
• Wgląd do ogłoszeń i komunikatów eksploatacyjnych

Platforma IBO zawiera strefę publiczną – ogólnie dostępną oraz strefy logowane: strefę odbiorcy, strefę lokatora oraz pracownika.
Strefa pracownicza daje możliwość m.in: 
• Pobierania oraz zwracania paczek danych z zestawów inkasenckich;
• Pobierania oraz rozliczania zleceń na wywóz nieczystości beczkowozem, instalacje wodomierzy, usuwanie napotkanych awarii oraz inne działania;
• Zdalnego obsługiwania terminarza (lista wszystkich terminowych spraw, zadań własnych i zleconych z podziałem na zaległe, bieżące, przyszłe i archiwalne). Możliwe jest ponadto dopisywanie nowych zadań do terminarza własnego, zlecanie spraw do załatwienia podległymi współpracującym pracownikom, zmiana stanu realizacji zadania oraz dopisywanie komentarzy.

Platforma IBO zawiera strefę publiczną – ogólnie dostępną oraz strefy logowane: strefę odbiorcy , strefę lokatora oraz pracownika.

Parametry produktu

 • Integracja z innym oprogramowaniem (API) Nie 

 • Kopia bezpieczeństwa danych Tak 

 • Możliwość rozbudowy według potrzeb Tak 

 • Możliwość zarządzania dostępem i przypisywania ról Tak 

 • Obsługa klienta w j. polskim Tak 

 • Oprogramowanie wymaga dodatkowego sprzętu po stronie samorządu Nie 

 • Zgodność z normą ISO 27001 Nie 

Funkcjonalności

 • Bezpieczna, szybka, automatyczna komunikacja z odbiorcami usług
 • Realizacja e-usług
 • Dostęp do danych w dowolnych czasie

Korzyści

 • Automatyzacja obsługi mieszkańców
 • Oszczędność czasu i kosztów związanych z osobistym kontaktem z mieszkańcami
 • Przyspieszenie komunikacji między JST a mieszkańcami/odbiorcami usług
 • Nowy wymiar kontaktów z mieszkańcami
Przewiń do góry strony