Przejdź do zawartości

Elektroniczny System Obiegu Dokumentów (SOD365)

System Obiegu Dokumentów SOD365 wspomaga obieg dokumentów wewnątrz każdego podmiotu, bez względu na jego wielkość.

Opis rozwiązania

System Obiegu Dokumentów SOD365 wspomaga obieg dokumentów wewnątrz każdego podmiotu bez względu na jego wielkość. Z pomocą SOD365 sprawnie monitorujesz zadania wykonywane przez urzędników z dowolnego miejsca i w każdym momencie. SOD365 jest dostępny 24/7.

Co zyskasz dzięki SOD365?

- błyskawicznie sprawdzisz, czy dana sprawa jest prowadzona w prawidłowy sposób,
- upewnisz się, czy dane pismo jest rozpatrywane w terminie oraz otrzymasz powiadomienie, że zbliża się termin upłynięcia czasu na udzielenie odpowiedzi przez urzędnika,
- w intuicyjny sposób będziesz nadzorować pracę osób zatrudnionych w urzędzie,
- wszystkie elementy pracy urzędu zaplanujesz z jednego panelu.

Uruchomienie i wdrożenie systemu SOD365 jest szybkie i nie wymaga zakupu kosztownego sprzętu - wystrczy, że posiadasz dostęp do Internetu. Dane z systemu są kopiowane do chmury, dzięki czemu minimalizujesz ryzyko ich utraty, w przypadku awarii dysków na lokalnym serwerze urzędu.

Czas wdrożenia Systemu Obiegu Dokumentów - 14 dni 

Opis źródeł oszczędności po wdrożeniu rozwiązania SOD 365:

- Oszczędność czasu:
System SOD365 automatyzuje wiele procesów m.in.: sortowanie, dystrybucja i archiwizacja dokumentów, pobieranie wniosków, adresowanie kopert i pobranie elektronicznych zwrotek doręczenia, deklaracji złożonych przez mieszkańców bezpośrednio ze skrzynki podawczej ePUAP itp.

- intuicyjność systemu sprawia, że urzędnik nie musi poświęcać znacznej ilości czasu na zrozumienie działania systemu i wykorzystanie go w codziennej pracy

- SOD365 umożliwia szybki i łatwy dostęp do informacji. Dzięki tej opcji urząd oszczędza czas poświęcany na szukanie odpowiednich dokumentów.

- Niwelowanie kosztów:
Wdrożenie systemu SOD365 nie wymaga zakupu kosztownego sprzętu. System jest dostępny w modelu SaaS (Software as a Service - oprogramowanie jako usługa), co pozwala na oszczędność związana z rozbudową i utrzymaniem własnej infrastruktury serwerowej.

Dzięki wykorzystaniu infrastruktury chmurowej, urząd nie musi inwestować w kosztowne urządzenia, a także nie ponosi kosztów związanych z ich utrzymaniem. SOD365 eliminuje potrzebę fizycznego przechowywania dokumentów, co przekłada się na oszczędności związane z kosztami magazynowania i utrzymania archiwów.

- Oszczędność na wydruku:
System Obiegu Dokumentów przyczynia się do znacznego obniżenia kosztów związanych z wydrukiem, kserokopiami, faksem i wysyłkami pocztowymi. Dzięki temu urząd oszczędza pieniądze i dba o środowisko naturalne.

- Oszczędność zasobów:
System SOD365 przechowuje i zabezpiecza dane w chmurze, co minimalizuje ryzyko utraty danych co w przypadku np. awarii dysków na lokalnym serwerze urzędu, mogłoby spowodować duże koszty odzyskiwania tych danych. Ponadto, korzystanie z rozwiązania chmurowego pozwala na automatyzację procesów związanych z tworzeniem i przechowywaniem kopii bezpieczeństwa oraz aktualizacji zabezpieczeń.

- Oszczędność związana z efektywnym zarządzaniem zadaniami
SOD365 umożliwia monitorowanie zadań wykonywanych przez urzędników, zarządzanie pracą osób zatrudnionych w urzędzie staje się łatwiejsze i mniej czasochłonne.

Oszczędności finansowe - wyliczenia

Do zaprezentowania oszczędności finansowych wynikających z użytkowania urzędu z elektronicznego Systemu Obiegu Dokumentów SOD365, opracowaliśmy wyliczenia na przykładach dwóch gmin różnej wielkości.

Wyliczenia dla gminy ok. 8.000 mieszkańców ( w ujęciu rocznym )
Łączna oszczędność finansowa dla gminy korzystającej z systemu SOD365, w ujęciu rocznym - ok. 4600zl
Łączna oszczędność czasu gminy - 285 godzin, co daje równowartość ok. 6700zl.

Wyliczenia dla gminy ok. 20.000 mieszkańców. ( w ujęciu rocznym )
Łączna oszczędność finansowa dla gminy korzystającej z systemu SOD365, w ujęciu rocznym - ok. 5900zl
Łączna oszczędność czasu gminy - 441 godzin, co daje równowartość ok. 10400zl.

W jaki sposób dokonaliśmy obliczeń?

Do wyliczenia łącznej oszczędności finansowej i czasowej:
1 - przyjęliśmy wartość minimalnej stawki godzinowej - 23,50 zl brutto dla minimalnego wynagrodzenia 3.600zl brutto, opartą na danych z lipca 2023 r. )

4 - wyliczyliśmy różnicę pomiędzy:
ręcznym zaniesieniem pisma, a przesłaniem go w systemie
wyszukaniem dokumentu w teczce a wyszukaniem w systemie
wprowadzeniem pism do dziennika papierowego, a dodawaniem do systemu kompletnego pisma wraz ze skanem treści.
uzupełnieniem ręcznym spisu spraw w wersji papierowej, a czasem rejestracji sprawy w systemie
wysyłaniem pisma za pomocą webowej wersji ePUAP, a za pomocą systemu w godzinach popołudniowych
pobraniem ręcznym i wpisaniem do systemu, a pobraniem automatycznym
5 - Każde udostępnienie i kopia pisma, powoduje konieczność wykonywania kserokopii treści. Przyjęliśmy koszt ksera - 0,04 zł
6 - Średni koszt wysyłki listu – 6,40zł (Koszt wg cennika Poczty Polskiej na 2022 rok)

Parametry produktu

 • Integracja z innym oprogramowaniem (API) Tak 

 • Kopia bezpieczeństwa danych Tak 

 • Możliwość rozbudowy według potrzeb Tak 

 • Możliwość zarządzania dostępem i przypisywania ról Tak 

 • Obsługa klienta w j. polskim Tak 

 • Oprogramowanie wymaga dodatkowego sprzętu po stronie samorządu Nie 

 • Zgodność z normą ISO 27001 Nie 

Funkcjonalności

 • Rejestry - System automatycznie wygeneruje rejestry korespondencji pism przychodzących i wychodzących dla wybranego okresu. Błyskawicznie znajdziesz interesujące Cię informacje i stworzysz rejestry zgodne z instrukcją kancelaryjną.
 • Kancelaria - Pisma kierowane do urzędu drogą tradycyjną i elektroniczną wyślesz i odbierzesz szybciej. Przypiszesz numery poszczególnym sprawom jednym kliknięciem. System uporządkuje pisma, automatycznie zaadresuje koperty i pobierze elektroniczne zwrotki
 • Kalendarz - Zarządzanie zadaniami własnymi i pracowników urzędu stanie się o wiele łatwiejsze. W jednym miejscu znajdziesz dostęp do informacji o pismach, sprawach i zastępstwach. SOD365 usprawni Twoją pracę bez względu na wielkość urzędu.
 • Moduł planowania obiegu ( obieg wbudowany ) - Moduł planowania obiegu umożliwia przygotowanie i zaprogramowanie obiegu dokumentów wybranego typu. Z poziomu Administratora samodzielnie ustalasz, jakie pisma zostaną przesłane i do kogo trafią
 • Moduł wewnętrznego edytora dokumentów - Proste dokumenty stworzysz bezpośrednio z poziomu systemu. Możesz użyć edytora tekstu lub gotowych szablonów, do których wstawisz numer sprawy, datę pisma oraz nazwę i adres klienta.
 • Kopie i środowisko wirtualne - Na życzenie klienta udostępniamy kopie zapasowe wszystkich plików wgranych przez klienta do Systemu Obiegu Dokumentów.

Korzyści

 • Integracja ze skrzynką podawczą ePUAP - Jednym kliknięciem bez logowania do ePUAP pobierzesz wiadomości, wnioski i deklaracje złożone przez mieszkańców, bezpośrednio ze skrzynki podawczej.
 • Ułatwienia oszczędzające czas - System uporządkuje pisma, automatycznie zaadresuje koperty i pobierze elektroniczne zwrotki doręczenia. Dzięki temu zaoszczędzisz sporo czasu i odpowiesz na wszystkie wnioski w terminie.
 • Łatwo sprawdzisz, czy dana sprawa jest prowadzona prawidłowo - Zarządzanie zadaniami własnymi i pracowników urzędu stanie się o wiele łatwiejsze. Bez znajomości hasła do konta pracownika będziesz miał podgląd do zadania, pism i prowadzonych spraw.
 • Wsparcie techniczne i merytoryczne - Przez cały okres trwania umowy, uzyskujesz wsparcie techniczne i merytoryczne w prowadzeniu dokumentacji elektronicznej.
Przewiń do góry strony