Przejdź do zawartości

eKontrola Zarządcza (eKZ)

eKontrola Zarządcza (eKZ) ułatwia Urzędowi realizację ustawowego obowiązku prowadzenia kontroli zarządczej i SZBI.

Opis rozwiązania

Aplikacja eKontrola Zarządcza (eKZ) posiada w pełni polskojęzyczny interfejs użytkownika. Ułatwia jednostce sektora finansów publicznych realizację ustawowego obowiązku prowadzenia kontroli zarządczej na dwóch poziomach oraz wspomaga działania związane z Polityką Bezpieczeństwa Informacji (PBI) i monitoruje System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji (SZBI). Spełnia wszystkie wymagania w zakresie standardów prowadzenia kontroli zarządczej ogłoszonych przez Ministra Finansów oraz ustawę o finansach publicznych, uwzględniając wytyczne w sprawie jej samooceny sformułowane przez Ministra Finansów. Umożliwia dokumentowanie funkcjonowania jednostki w zakresie realizacji celów zarządzania i zapewnienia wewnętrznego ładu organizacyjnego. Program ten ułatwia formułowanie celów i zadań dla jednostki, określenie uprawnień i  odpowiedzialności poszczególnych komórek organizacyjnych, przydzielanie zadań oraz prowadzenie kontroli. Wspiera proces zarządzania ryzykiem związanym z realizacją zaplanowanych celów i zadań. Daje możliwość bieżącego monitorowania realizacji zadań i celów, identyfikację i analizę ryzyka oraz planowanie działań zaradczych. Przede wszystkim usprawnia pionowy i poziomy przepływ informacji wewnątrz jednostki, oraz zapewnia właściwy system komunikacji z jednostkami podległymi i nadzorowanymi. System eKontrola Zarządcza (eKZ) jest narzędziem informatycznym wspomagającym zarządzanie jednostką administracji rządowej i samorządowej w zapewnieniu kontroli zarządczej we wszystkich pięciu obszarach:
• środowisko wewnętrzne,
• cele i zarządzanie ryzykiem,
• mechanizmy kontroli,
• informacja i komunikacja,
• monitorowanie oraz ocena.
Umożliwia dokumentowanie funkcjonowania jednostki w zakresie realizacji celów zarządzania i zapewnienia wewnętrznego ładu organizacyjnego. Program ten ułatwia formułowanie celów i zadań dla jednostki, określenie uprawnień i  odpowiedzialności poszczególnych komórek organizacyjnych, przydzielanie zadań oraz prowadzenie kontroli. Wspiera proces zarządzania ryzykiem związanym z realizacją zaplanowanych celów i zadań. Daje możliwość bieżącego monitorowania realizacji zadań i celów, identyfikację i analizę ryzyka oraz planowanie działań zaradczych. Przede wszystkim usprawnia pionowy i poziomy przepływ informacji wewnątrz jednostki.

Parametry produktu

 • Integracja z innym oprogramowaniem (API) Tak 

 • Kopia bezpieczeństwa danych Tak 

 • Możliwość rozbudowy według potrzeb Tak 

 • Możliwość zarządzania dostępem i przypisywania ról Tak 

 • Obsługa klienta w j. polskim Tak 

 • Oprogramowanie wymaga dodatkowego sprzętu po stronie samorządu Nie 

 • Zgodność z normą ISO 27001 Tak 

Funkcjonalności

 • umożliwia wdrożenie lub aktualizację i monitorowanie w JST polityk bezpieczeństwa informacji (SZBI)
 • umożliwia wdrożenie w JST środków zarządzania ryzykiem w cyberbezpieczeństwie
 • podnosi poziom wiedzy i kompetencji personelu JST kluczowego z punktu widzenia wdrożonego SZBI w urzędzie
 • umożliwia przeprowadzenie w JST audytów SZBI potwierdzających uzyskanie wyższego poziomu odporności na cyberzagrożenia

Korzyści

 • Automatyzacja działań w kluczowych obszarach organizacji.
 • Monitorowanie działań pod kątem realizacji wytycznych zgodnych z SZBI.
 • Ułatwia jednostce sektora finansów publicznych realizację ustawowego obowiązku prowadzenia kontroli zarządczej na dwóch poziomach
 • umożliwia dokumentowanie funkcjonowania jednostki w zakresie realizacji celów zarządzania i zapewnienia wewnętrznego ładu organizacyjnego
Przewiń do góry strony