Przejdź do zawartości

Dotacje podręcznikowe VULCAN

Pozyskaj i rozlicz sprawnie dotację na podręczniki

Opis rozwiązania

Dotacje podręcznikowe to program, który znacznie ułatwia i przyspiesza proces przygotowania wniosków, korekt, oraz rozliczania dotacji celowej przeznaczonej na wyposażenie szkół w podręczniki i materiały ćwiczeniowe.
Aplikacja przeznaczona dla pracowników jednostek samorządów terytorialnych (JST) oraz pracowników jednostek oświatowych (JO).
Samorząd na podstawie zebranych informacji ze szkół o wysokości zapotrzebowania na wyposażenie w podręczniki i materiały ćwiczeniowe wnioskuje o dotację celową do wojewodów.
Wraz z rozszerzeniem w kolejnych latach liczby bezpłatnych podręczników poziom skomplikowania szacunków i przygotowywanej dokumentacji znacząco wzrośnie.
Jednak podstawowe zadanie to zapewnienie na czas podręczników wszystkim uczniom.
Jeśli chcesz mieć pewność, że cały proces przebiega sprawnie warto skorzystać z aplikacji do naliczania i rozliczania dotacji na podręczniki.
Dotacje podręcznikowe dają pewność sprawnego przeprowadzenia całego procesu wprowadzenia bezpłatnych podręczników do szkół zarówno teraz, jak i w przyszłości.
Korzyści z korzystania z aplikacji:
Dzięki wykorzystaniu aplikacji Dotacje podręcznikowe:
- Uporządkujesz cały proces składania przez różne typy szkół informacji i wniosków o dotacje na podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe (z uwzględnieniem wskaźników związanych z niepełnosprawnościami).
- Będziesz mieć pewność, że informacje wprowadzone przez szkoły są kompletne i poprawne ponieważ program sprawdza je automatycznie. Dzięki temu zminimalizujesz ryzyko pojawiania się błędów i ograniczysz liczbę składanych korekt.
- Masz w JST natychmiastowy dostęp do informacji i wniosków złożonych przez szkoły oraz możesz je zbiorczo analizować.
- Automatyczne przygotujesz sumaryczny wniosek o dotację oraz korekty i rozliczenia wykorzystanej przez szkoły dotacji celowej. Dzięki wykorzystaniu programu masz pewność, że otrzymana dotacja celowa została rozliczona rzetelne.
- Przeprowadzane automatycznie aktualizacje programu dają Ci pewność, że sporządzane wnioski i rozliczenia są zgodne z zasadami zawartymi w obowiązujących przepisach prawa.

Parametry produktu

 • Integracja z innym oprogramowaniem (API) Tak 

 • Kopia bezpieczeństwa danych Tak 

 • Możliwość rozbudowy według potrzeb Nie 

 • Możliwość zarządzania dostępem i przypisywania ról Tak 

 • Obsługa klienta w j. polskim Tak 

 • Oprogramowanie wymaga dodatkowego sprzętu po stronie samorządu Nie 

 • Zgodność z normą ISO 27001 Nie 

Funkcjonalności

 • Stawki dotacji celowych są aktualizowane w programie automatycznie na podstawie Rozporządzenia MEN. Dzięki temu użytkownicy nie muszą śledzić zmian w przepisach w zakresie ich wysokości.
 • Na podstawie informacji ze szkół program automatycznie tworzy zbiorczy wniosek o udzielenie dotacji celowej oraz dokument rozliczenia wniosku. Zaangażowanie pracownika JST w cały proces sprowadza się do uruchomienia funkcji tworzenia dokumentu
 • Eksportowanie w module dla JST zbiorczego wniosku, korekty i rozliczeń dotacji celowej do formatu „*.xls”, według obowiązujących wzorów MEN;

Korzyści

 • Uporządkujesz cały proces składania przez różne typy szkół informacji i wniosków o dotacje na podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe (z uwzględnieniem wskaźników związanych z niepełnosprawnościami).
 • Masz w JST natychmiastowy dostęp do informacji i wniosków złożonych przez szkoły oraz możesz je zbiorczo analizować.
 • Automatyczne przygotujesz sumaryczny wniosek o dotację oraz korekty i rozliczenia wykorzystanej przez szkoły dotacji celowej. Dzięki wykorzystaniu programu masz pewność, że otrzymana dotacja celowa została rozliczona rzetelne
 • Przeprowadzane automatycznie aktualizacje programu dają Ci pewność, że sporządzane wnioski i rozliczenia są zgodne z zasadami zawartymi w obowiązujących przepisach prawa.
Przewiń do góry strony