Przejdź do zawartości

Dobre Wsparcie

Kompleksowy system do zarządzania, organizacji i rozwoju usług opiekuńczych a także innych dziedzin usług społecznych.

Opis rozwiązania

Dobre wsparcie to kompleksowy system do zarządzania, organizacji i rozwoju usług opiekuńczych a także innych dziedzin usług społecznych.
Rozwiązanie to wymaga:
- do korzystania z Panelu niezbędne jest posiadanie przez Użytkownika komputera lub innego Urządzenia końcowego z dostępem do sieci Internet, dowolnej przeglądarki internetowej z obsługą JavaScript oraz posiadania przez Użytkownika aktywnego konta poczty elektronicznej (e-mail)
- do korzystania z aplikacji może być wymagana skrzynka pocztowa (e-mail) wymagania dotyczące mobilnych Urządzeń końcowych: (i) system Android z minimalną wersją 5.0 Lollipop; (ii) prawidłowo działająca przeglądarka mobilna (iii) włączona transmisja danych lub wi-fi (połączenie z internetem).

Funkcjonalność panelu:
· rejestracja i logowanie użytkowników za pośrednictwem maila
· możliwość dodawania kont nowych koordynatorów
· możliwość tworzenia katalogów usług opiekuńczych
· wybór języka (polski, angielski)
· możliwość wł./wył. opcji dodawania zadań z poziomu aplikacji
· możliwość wł./wył. modułu ogłoszeń z zadaniami dla pracowników/wolontariuszy
· możliwość definiowania usług
· możliwość lokalizacji opiekunów
· planowanie pracy opiekunom na dłuższe okresy
· planowanie zadań cyklicznie powtarzających się
· planowanie zadań przypisanych do decyzji
· definiowanie katalogu usług – zakresu czynności zadań i potwierdzanie wykonania podzadań
· weryfikacja poprawności przypisanych zadań (przekroczenie wymiaru godzin z decyzji, nieobecność opiekuna lub podopiecznego w terminie, w którym zaplanowano usługi, informowanie o wcześniej zaplanowanej pracy w tym samym czasie)
· możliwość dodawania szczegółowych zakresów czynności
· możliwość przypisania dwóch osób w ramach jednego zadania (opiekunów-pomocników) do jednego podopiecznego
· możliwość edycji zadania – zmiany opiekuna/podopiecznego
· możliwość bieżącego podglądu statusu zaplanowanej pracy (zadanie wykonane, rozpoczęte, niewykonane itp.)
· możliwość przepisywania zadań z jednego dnia na innego opiekuna
· potwierdzenie wykonanej pracy przez koordynatora
· możliwość wyboru widoku kalendarza w trybie: dzień/tydzień/miesiąc
· podgląd jednej osoby – opiekuna/podopiecznego
· tworzenie kont opiekunów z dostępem do aplikacji
· tworzenie kont podopiecznych
· bieżący podgląd dostępności opiekunów
· możliwość wysyłania wiadomości tekstowych do opiekunów
· możliwość włączenia/wyłączenia podpisów podopiecznych/opiekunów
· możliwość łączenia opiekunów i podopiecznych w grupy
· możliwość dodawania decyzji dla podopiecznych (zakres, ważność decyzji, wymiar, zakres czynności wymaganych decyzją)
· możliwość wprowadzenia informacji szczegółowych o podopiecznym
· możliwość zdefiniowania osób do kontaktu bezpośrednio przy każdym podopiecznym
· nieobecności – weryfikacji konfliktów nieobecności w  odniesieniu do zaplanowanych zadań
· możliwość deaktywowania kont opiekunów i podopiecznych
· możliwość dodawania zadań w formie ogłoszeń dla wszystkich/wybranych zespołów
· szczegółowy monitoring pracy opiekunów (informowanie o nieprawidłowym rozpoczęciu/zakończeniu pracy)
· system posiada kilkanaście alarmów z możliwością ich szczegółowej konfiguracji (czas reakcji)
· możliwość generowania raportów dla podopiecznego/opiekuna za dany okres, do danej decyzji
· generowanie raportów sumarycznych
· możliwość konfigurowania i zaokrąglenia czasu pracy opiekunów
· możliwość wyboru danych, które mają być wyświetlane w raporcie
· raporty zaawansowane
· możliwość tworzenia zespołów koordynatorów
· możliwość przypisania podopiecznego do opiekunów z udzieleniem ograniczonego dostępu do danych podopiecznych.

Funkcjonalność aplikacji:
· jednorazowe logowanie za pomocą adres e-mail
· potwierdzanie karty czasu pracy podpisem
· informowanie o rozpoczęciu/zakończeniu wykonywania zadania
· bieżący podgląd zaplanowanych zadań
· możliwość zdefiniowania ograniczonego dostępu dla poszczególnych Opiekunów do danych odnoszących się do podopiecznego
· możliwość wykonywania połączeń na tel.podopiecznego
· podgląd danych dotyczących podopiecznego
· możliwość wstrzymywania zadań i ich kontynuacji
· możliwość rozpoczynania dodatkowych zadań z poziomu aplikacji
· możliwość dodawania komentarzy, które widoczne są z poziomu panelu koordynatora
· możliwość składania podpisów przez podopiecznych potwierdzających wykonanie zadania
· powiadomienia PUSH o potrzebie rozpoczęcia/ zakończenia zadania
· widoczna lista kontaktów do podopiecznych przypisanych do konkretnego opiekuna oraz do opiekunów podejmujących działania na rzecz tego samego podopiecznego
· lista wiadomości od koordynatora
· wyświetlanie i podejmowanie ogłoszeń
· możliwość rozpoczynania zadań za pomocą kodów QR.

Parametry produktu

 • Integracja z innym oprogramowaniem (API) Tak 

 • Kopia bezpieczeństwa danych Tak 

 • Możliwość rozbudowy według potrzeb Tak 

 • Możliwość zarządzania dostępem i przypisywania ról Tak 

 • Obsługa klienta w j. polskim Tak 

 • Oprogramowanie wymaga dodatkowego sprzętu po stronie samorządu Tak 

 • Zgodność z normą ISO 27001 Nie 

Funkcjonalności

 • Zarządzanie zadaniami i automatyzacja sprawozdawczości (np. usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania, usługi asystenckie)
 • Komunikacja wewnętrzna w czasie rzeczywistym oraz ułatwiona komunikacja z odbiorcami wsparcia
 • Weryfikacja realizacji udzielonego wsparcia, monitoring wykonanych prac.
 • Zarządzanie bazą podopiecznych i opiekunów, przydzielanie zadań, auto raporty z zakresu udzielonego wsparcia

Korzyści

 • Ograniczenie dokumentacji prowadzonej przez pracowników.
 • Redukcja czasu rozliczania wykonywanej pracy przez koordynatorów, opiekunów.
 • Automatyzacja procesu weryfikacji wykonanej pracy przez opiekunów w terenie.
 • Zapewnienie bezpieczeństwa osobom pracującym w terenie w systemie usług opiekuńczych.
Przewiń do góry strony