Przejdź do zawartości

CRM-EDPO

Nowoczesny program do zarządzania bezpieczeństwem informacji i spełnienia wymagań RODO w wielu jednostkach jednocześnie.

Opis rozwiązania

CRM-EDPO to stworzony przez Nas od podstaw, autorski system pozwalający wywiązać się z obowiązków wynikających z RODO. Jego wszechstronność i zaimplementowane funkcjonalności są wynikiem doświadczeń zbieranych od 2018 roku i uważnemu słuchania potrzeb naszych klientów.

Zdajemy sobie sprawę, że RODO to nie tylko upoważnienia i rejestry, ale taka organizacja systemu ochrony danych osobowych, która zapewnia im bezpieczeństwo, daje możliwość sprawnego zarządzania i dokumentowania podejmowanych działań. Dlatego stworzyliśmy system, z którego sami korzystamy na co dzień, i którym się z Państwem dzielimy. System posiada wiele ułatwień i automatyzacji, dzięki którym realizacja zadań jest płynna i zawsze rozliczalna.

Aplikacja dedykowana jest w szczególności:
Inspektorom Ochrony Danych,
Osobom odpowiedzialnym za bezpieczeństwo danych w organizacji.

CRM-EDPO umożliwia obsługę jednej jak i wielu jednostek jednocześnie bez konieczności instalacji kolejnych instancji oprogramowania. CRM-EDPO dostępny jest przez przeglądarkę internetową z dowolnego miejsca, a każdy z użytkowników organizacji ma dostęp do poszczególnych obszarów systemu na podstawie nadanych uprawnień.

Kładziemy także duży nacisk na bezpieczeństwo, wszelka komunikacja za pośrednictwem systemu, przechowywane w nim dane i pliki zawsze są zaszyfrowane, a bazy danych rozproszone. System posiada też możliwość bezpośredniego przesyłania dokumentów pracownikom lub osobom spoza organizacji w formie zaszyfrowanej.
Dwuetapowa autoryzacja to dodatkowe zabezpieczenie chroniące dane użytkowników systemu.

Najważniejsze korzyści dla Państwa organizacja z korzystania z CRM-EDPO:

ZARZĄDZANIE ZASOBAMI
Możliwość ewidencjonowania dowolnych typów zasobów na dowolnym poziomie szczegółowości
Zarządzanie pracownikami w zakresie wymaganym RODO i KRI

HELPDESK
Obsługa zgłoszeń przekazanych przez użytkowników systemu jak i pracowników organizacji nie posiadających konta w systemie
Szyfrowana komunikacja
Możliwość szyfrowania odpowiedzi i przesyłanych plików
Zarządzanie zadaniami

ZARZĄDZANIE RYZYKIEM
Możliwość wykonywania okresowej i bieżącej analizy ryzyka dla dowolnych zasobów i obszarów przetwarzania
Generowanie raportów analizy ryzyka
Przypisywanie działań naprawczych pracownikom i monitorowanie ich wykonania
Ustrukturyzowany mechanizm wykonywania oceny skutków przetwarzania danych osobowych (DPIA) – system podpowie kiedy jest wymagana
Wykonywanie testów równowagi

ZGODNOŚĆ Z RODO
Rejestrowanie wszystkich działań inspektora ochrony danych
wykonywanie audytów zgodności z RODO
Ewidencjonowanie, obsługa i zarządzanie incydentami bezpieczeństwa teleinformatycznego i naruszeniami bezpieczeństwa ochrony danych osobowych
Prowadzenie i nadzorowanie rejestru czynności przetwarzania i rejestru kategorii czynności przetwarzania
Tworzenie i generowanie umów powierzenia przetwarzania i współadministrowania oraz nadzór nad nimi

ZARZĄDZANIE BEZPIECZEŃSTWEM INFORMACJI
Spełnienia wymagań KRI w zakresie zarządzania ryzykiem i zarządzania zasobami
Zarządzanie wszystkimi zasobami organizacji
Identyfikowanie i ocena ryzyka dla wszystkich zasobów organizacji
Prowadzenie szkoleń pracowników i generowanie certyfikatów ich ukończenia
Zarządzanie nadawaniem upoważnień do przetwarzania danych osobowych
Zarządzanie nadawaniem uprawnień w systemach informatycznych

ROZLICZALNOŚĆ W JEDNYM KLIKNIĘCIU
Automatyczna ewidencja podejmowanych działań
Automatyczne raporty dla ADO i UODO

AUTOMATYZACJA ZARZĄDZANIA ZADANIAMI
Możliwość korzystania ze słowników systemowych lub tworzenia własnych
Tworzenie własnych wzorów dokumentów lub korzystanie z gotowych szablonów
Generowanie raportów i ewidencji dla wszystkich prowadzonych zadań i czynności
Przypominanie o upływających terminach
Możliwość eksportowania i importowania danych z arkuszy kalkulacyjnych
Bezpłatne i automatyczne aktualizacje

JEDEN IOD - WIELU ADO
Możliwość podzielenia organizacji na komórki organizacyjne i zarządzanie nimi w wybranych grupach
Możliwość zarządzania wieloma niezależnymi organizacjami
Zarządzanie użytkownikami i administratorami w wielu organizacjach
Tworzenie centralnej bazy dokumentów
Tworzenie centralnych systemów słowników systemowych
Centralne dodawanie czynności przetwarzania i przygotowywanie dla nich DPIA
Planowanie i ocena zgodności z RODO nowych czynności przetwarzania
Dostosowanie systemu do własnych potrzeb

i wiele, wiele innych funkcjonalności

Zapraszamy na bezpłatną prezentację systemu.

Parametry produktu

 • Integracja z innym oprogramowaniem (API) Nie 

 • Kopia bezpieczeństwa danych Tak 

 • Możliwość rozbudowy według potrzeb Tak 

 • Możliwość zarządzania dostępem i przypisywania ról Tak 

 • Obsługa klienta w j. polskim Tak 

 • Oprogramowanie wymaga dodatkowego sprzętu po stronie samorządu Nie 

 • Zgodność z normą ISO 27001 Tak 

Funkcjonalności

 • Zarządzanie wszystkimi zadaniami związanymi z ochroną danych osobowych z jednego miejsca
 • Możliwość spełnienia wymagań wynikających z Krajowych Ram Interoperacyjności i Ustawy o Krajowym Systemie Cyberbezpieczeństwa
 • Funkcjonalny HELPDESK
 • Automatyczne rejestrowanie wszelkich czynności i możliwość generowania czytelnych raportów z podjętych działań
 • Nadzór nad dokumentami i możliwość implementacji własnych wzorów dokumentów oraz ich bieżącego edytowania
 • Zgodność z przepisami RODO, KRI
 • Możliwość realizacji obowiązków wynikających z Ustawy o Krajowym Systemie Cyberbezpieczeństwa
 • SaaS

Korzyści

 • Zapewnienie zgodności podejmowanych czynności z RODO
 • Zapewnienie rozliczalności wszelkich podejmowanych zadań
 • Po wdrożeniu CRM-EDPO zmniejszenie realnego obciążenia zadaniami związanymi z RODO
 • Bieżący dostęp do informacji zarządczych w zakresie RODO i bezpieczeństwa informacji
 • Łatwa komunikacja poprzez HELPDESK i funkcjonalności systemu
 • Bezpieczeństwo przetwarzanych informacji
 • Szkolenia z badaniem wiedzy
Przewiń do góry strony