Przejdź do zawartości

Aplikacja mobilna - obywatel.mobi

Aplikacja mobilna obywatel.mobi ma na celu ulepszanie komunikacji urzędu z mieszkańcami.

Opis rozwiązania

Aplikacja została stworzona z myślą o administracji publicznej. Opiera się na SKYCMS, czyli bezpiecznej platformie do zarządzania systemami i aplikacjami dla urzędów, jednostek organizacyjnych i innych instytucji.

Celem aplikacji jest ulepszenie komunikacji urzędu z mieszkańcami. Umożliwia błyskawiczny dostęp do lokalnych (gminnych, powiatowych) aktualności, wydarzeń oraz informacji z BIP.

Dzięki niej w szybki sposób powiadomisz mieszkańców o sytuacji kryzysowej, przypomnisz o terminie wywozu odpadów, konieczności zapłaty podatku lub pozwolisz na błyskawiczne zgłaszanie potrzeb.

Aplikacja mobilna jest projektowana indywidualnie dla każdego klienta - po rozpoznaniu Twoich potrzeb tworzymy rozwiązanie, które realnie usprawni komunikację z mieszkańcami. Dedykowany program przygotujemy w wersji dla systemów Android i iOS, dzięki czemu skorzysta z niego każdy zainteresowany obywatel.

Opis źródeł oszczędności po wdrożeniu rozwiązania:

1. Oszczędność czasu:

Dzięki aplikacji mobilnej gmina będzie mogła w łatwy i szybki sposób przekazywać informacje mieszkańcom. To z kolei przyczyni się do zmniejszenia liczby wizyt mieszkańców w urzędzie gminy oraz ograniczy liczbę połączeń telefonicznych i mailowych od mieszkańców z pytaniami i prośbami o informacje. w konsekwencji pozwoli na szybsze rozwiązywanie spraw

2. Oszczędność papieru:

Zmniejszy się ilość drukowanych dokumentów i ulotek, ponieważ informacje dla mieszkańców będą dostępne w aplikacji mobilnej. To z kolei przyczyni się do zmniejszenia kosztów związanych z zakupem papieru, tonerów itp.

3. Oszczędność związana z kosztami pocztowymi:

Nie ma potrzeby wysyłania informacji do mieszkańców pocztą. Dzięki aplikacji mobilnej gmina będzie mogła przekazywać informacje mieszkańcom w formie elektronicznej, co z kolei przyczyni się do zmniejszenia kosztów związanych z wysyłką listów i przesyłek.

4. Oszczędność kosztów związanych z organizacją wydarzeń:

W aplikacji mobilnej gminy można promować wydarzenia i informować mieszkańców o planowanych imprezach. To z kolei przyczyni się do zmniejszenia kosztów związanych z organizacją imprez oraz zwiększy ich zasięg.

5. Oszczędność dzięki rozwiązaniu chmurowemu -

Rozwiązanie chmurowe pozwala na oszczędność kosztów, które związane są z rozbudową i utrzymaniem własnej infrastruktury serwerowej. Dzięki wykorzystaniu infrastruktury chmurowej, gmina nie musi inwestować w kosztowne urządzenia, a także nie ponosi kosztów związanych z ich utrzymaniem. Ponadto, korzystanie z rozwiązania chmurowego pozwala na automatyzację procesów związanych z tworzeniem i przechowywaniem kopii bezpieczeństwa oraz aktualizacji zabezpieczeń.

Utrzymanie w aplikacji mobilnej obywatel.mobi - 900zl brutto miesięcznie

W cenie zapewniamy:

- hosting
( szacunkowy koszt zakupu hostingu we własnym zakresie - 205 zl brutto miesięcznie )

- testy penetracyjne
( szacunkowy koszt przeprowadzenia przynajmniej raz w roku testów penetracyjnych we własnym zakresie - 18.450 zl brutto

- wsparcie ( aktualizacje zabezpieczeń )
( szacunkowy koszt otrzymania wsparcia we własnym zakresie - 307 zl brutto miesięcznie)

- rozwój - zapewnienie zgodności z najnowszymi wersjami systemów android i IOS lub systemów operacyjnych lub przeglądarek internetowych (prace aktualizacyjne minimum 36h rocznie) - ( szacunkowy koszt zapewnienia zgodności we własnym zakresie - 922 zł brutto

- Całkowite koszty utrzymania we własnym zakresie: 1434zl brutto miesięcznie ( 17.208 zl rocznie ) + 18.450zl brutto za testy penetracyjne
Razem: 35.658 zl brutto rocznie

- Całkowite koszty utrzymania w Netkoncept: 10.800 zl brutto rocznie

- Roczna oszczędność: 24.858 zl


Czas wdrożenia aplikacji mobilnej obywatel.mobi - 7 dni 

Parametry produktu

 • Integracja z innym oprogramowaniem (API) Tak 

 • Kopia bezpieczeństwa danych Tak 

 • Możliwość rozbudowy według potrzeb Tak 

 • Możliwość zarządzania dostępem i przypisywania ról Tak 

 • Obsługa klienta w j. polskim Tak 

 • Oprogramowanie wymaga dodatkowego sprzętu po stronie samorządu Nie 

 • Zgodność z normą ISO 27001 Nie 

Funkcjonalności

 • AKTUALNOŚCI - Aplikacja oferuje błyskawiczny dostęp do lokalnych (gminnych, powiatowych) aktualności, wydarzeń oraz informacji z BIP. Dzięki niej w szybki sposób powiadomisz mieszkańców o sytuacji kryzysowej, przypomnisz o terminie wywozu odpadów
 • KALENDARZ WIZYT - Mieszkańcy wybiorą w aplikacji dogodny termin wizyty w urzędzie. Zlikwidujesz kolejki interesantów i lepiej zaplanujesz pracę, co przełoży się na wyższy poziom obsługi klienta.
 • KALENDARZ WYWOZU ODPADÓW - Aplikacja poinformuje Twoich mieszkańców m.in. o terminach odbioru odpadów (zmieszanych, segregowanych, wielkogabarytowych), zasadach prowadzenia selektywnej zbiórki etc.
 • MAPA INTERAKTYWNA - Zaznaczysz na niej istotne miejsca na terenie gminy, powiatu lub innego obszaru. Mieszkańcy i turyści sprawdzą, gdzie działa lokalna gastronomia, a także gdzie szukać atrakcji turystycznych i miejsc noclegowych.
 • ZGŁASZANIE POTRZEB - Aplikacja w prosty sposób pozwala na zgłaszanie różnych potrzeb, problemów lub sytuacji kryzysowych. Mieszkańcy poinformują Cię np. o awarii oświetlenia, dziurze w chodniku, dewastacji mienia, dzikim wysypisku śmieci
 • WYDARZENIA - To szybki i łatwy sposób na powiadomienie użytkowników o wydarzeniach odbywających się w gminie/powiecie.
 • GŁOSOWANIA I ANKIETY - Mieszkańcy mogą się zapoznać z projektami zgłoszonymi w ramach budżetu obywatelskiego i następnie zagłosować na wybrany przez siebie projekt.
 • ODCZYTY LICZNIKÓW WODY - Użytkownicy aplikacji w szybki i prosty sposób prześlą odczyty z liczników wody. Mieszkańcy dokonają odczytów samodzielnie bez konieczności korzystania z pomocy inkasentów.
 • POWIADOMIENIA PUSH - Powiadomienia Push to wiadomości przekazywane użytkownikowi przez aplikację na jego smartfon. Powiadomienia mogą dotyczyć różnych aktywności np. nowa aktualność, sytuacja kryzysowa.
 • WYSZUKIWARKA - Za pomocą wyszukiwarki mieszkańcy szybko znajdą interesujące ich treści zawarte w zasobach aplikacji, strony internetowej i BIP.

Korzyści

 • Aplikacja ulepszy gospodarowanie odpadami w gminie - obywatel.mobi poinformuje mieszkańców Twojej gminy m.in. o terminach odbioru odpadów (zmieszanych, segregowanych, wielkogabarytowych), zasadach prowadzenia selektywnej zbiórki etc.
 • Dostosowanie do dostępności cyfrowej - Aplikacja obywatel.mobi jest dostosowana do dostępności cyfrowej oraz do standardu WCAG 2.1 dla osób z barierami cyfrowymi ( Zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i apl
 • Natychmiastowe informowanie mieszkańców o zagrożeniach lub utrudnieniach - Dzięki temu modułowi, można automatycznie informować mieszkańców np. o nawałnicy, powodzi, silnym wietrze oraz o planowanych remontach dróg, przerwach w dostawie wody itp.
 • Mieszkańcy błyskawicznie zgłoszą potrzebę wymagającą szybkiej interwencji. - Aplikacja w prosty sposób pozwala na zgłaszanie różnych potrzeb, problemów lub sytuacji kryzysowych. Mieszkańcy poinformują urząd np. o awarii oświetlenia, dziurze w chodniku.
 • Tworzenie dowolnych głosowań - Możesz stworzyć dowolne głosowanie w zależności od potrzeb. Mieszkańcy mogą się zapoznać z projektami zgłoszonymi w ramach budżetu obywatelskiego, następnie zagłosować na wybrany przez siebie projekt.
 • Promocja obszarów inwestycyjnych i turystyki dzięki mapie interaktywnej - Zaznaczysz na niej istotne miejsca na terenie gminy, powiatu lub innego obszaru. Mieszkańcy i turyści sprawdzą, gdzie działa lokalna gastronomia itp.
 • Wsparcie techniczne i merytoryczne - Przez cały okres trwania umowy, zyskujesz wsparcie techniczne i merytoryczne. To opcja dzięki, której możesz kontaktować się z nami w razie problemów lub potrzeb Twojego urzędu.
Przewiń do góry strony