Przejdź do zawartości

Analiza Danych Miejskich za pomocą CityScanner'a

Usługa Analizy to bardzo dokładne przetwarzanie danych o ruchu pojazdów na pdst. zeskanowanych tablic rejestracyjnych.

Opis rozwiązania

Coraz częściej obserwujemy wzmożony ruch pojazdów osobowych poszukujących wolnego miejsca do zaparkowania w centrum miast. Sytuacja ta stała się poważnym wyzwaniem i wiąże się nie tylko ze znacznym nasileniem ruchu ulicznego, ale także z dużą emisją spalin, hałasem i frustracją kierujących.

Wprowadzenie odpowiednio zaplanowanych stref płatnego parkowania, pozwala lepiej zarządzić zaistniałą sytuacją, uporządkować wzmożony ruch a także wpłynąć pozytywnie na rotację parkujących. Strefy te w dużym stopniu ograniczają ruch do kierowców, którzy mają uzasadnioną potrzebę załatwienia sprawy w centrum.
Wdrożenie stref płatnego parkowania wiąże się nie tylko z ustaleniem właściwych stawek i odpowiednim oznakowaniem miejsc parkingowych. By całość koncepcji mogła funkcjonować w sposób optymalny, duże znaczenie ma prowadzenie cyklicznej analizy poziomu napełnienia stref płatnego parkowania, realnego czasu parkowania i badania faktycznej rotacji pojazdów.

Analityka parkowania CityScanner opiera się na bardzo dokładnym przetwarzaniu danych rzeczywistych otrzymanych dzięki skanowaniu tablic rejestracyjnych pojazdów parkujących w obszarze strefy płatnego parkowania. Dzięki zastosowaniu multisensorów, system pozwala na cyfrowe odwzorowanie obszarów parkingowych, ustaleniu lokalizacji pojazdów i generowania wskaźników. CityScanner pozwala na błyskawiczne pozyskiwanie danych o rzeczywistej sytuacji tu i teraz w mieście, a w pełnej funkcjonalności po pilotażowym wdrożeniu jest zautomatyzowanym narzędziem patrolowania i dostarczania danych dot. napełnienia strefy jak i danych pozwalających na weryfikację pod względem wniesienia opłat za parkowanie.

Rozpoznanie pojazdów parkujących i dokładne określenie miejsca jego postoju jest możliwe dzięki wykorzystaniu i połączeniu technicznych możliwości jakie dają kamery o wysokiej rozdzielczości, lidary i systemy GPS. Dane zawierające wyniki pomiarów poddawane są anonimizacji (zgosność z RODO) po czym mogą być przesyłane z wykorzystaniem sieci LTE do systemów miejskich.

Parametry produktu

 • Integracja z innym oprogramowaniem (API) Nie 

 • Kopia bezpieczeństwa danych Tak 

 • Możliwość rozbudowy według potrzeb Tak 

 • Możliwość zarządzania dostępem i przypisywania ról Nie 

 • Obsługa klienta w j. polskim Tak 

 • Oprogramowanie wymaga dodatkowego sprzętu po stronie samorządu Nie 

 • Zgodność z normą ISO 27001 Nie 

Funkcjonalności

 • Analiza napełnienia i rotacji na podstawie faktycznych danych pomiarowych
 • Analiza danych środowiska w Mieście
 • Kontrola stref parkingowych
 • Anonimizacja wizerunku osób i pojazdów 
 • Precyzyjna lokalizacja GPS pojazdów parkujących 

Korzyści

 • Kontrola nad obecną sytuacją zajętości miejsc parkingowych
 • Dane do wykorzystania w celach statystycznych 
 • Możliwość weryfikacji opłat za parkowanie - funkcjonalność dostępna w pełnej wersji systemu
 • Wzrost dyscypliny płatniczej kierowców 
 • Dane analityczne zachowań kierowców do dalszego badania 
Przewiń do góry strony