Przejdź do zawartości
grafika przedstawia zaproszenie do udziału w webinarze

Miesiąc Miejskich Technologii: Rozwiązania w zakresie administracji [nagranie ze spotkania]

05.07.2024

W ramach Miesiąca Miejskich Technologii, 18 czerwca odbyło się webinarium poświęcone nowoczesnym rozwiązaniom w zakresie administracji dla Jednostek Samorządu Terytorialnego. Podczas spotkania siedem firm zaprezentowało swoje innowacyjne technologie, które odgrywają kluczową rolę w usprawnianiu funkcjonowania zarówno instytucji publicznych, jak i placówek oświatowych.

Digit.on – Roboty do księgowania faktur

Digit.on oferuje zaawansowane roboty software'owe, które automatyzują proces księgowania faktur w urzędach gmin. Robot pobiera dane z faktur, loguje się do wybranego systemu księgowego i dokonuje odpowiednich księgowań zgodnie z obowiązującymi regułami. Dzięki wykorzystaniu technologii RPA (Robotic Process Automation), proces ten staje się szybszy i mniej podatny na błędy, co znacząco odciąża pracowników urzędów i pozwala im skupić się na bardziej strategicznych zadaniach. Oprogramowanie może być również wykorzystywane do automatyzacji innych powtarzalnych czynności biurowych, co dodatkowo zwiększa efektywność operacyjną jednostek administracyjnych.

Software Hub – System rekrutacji elektronicznych dla placówek oświatowych oraz elektroniczny dziennik i system opłat.

Wzrost znaczenia Internetu i telekomunikacji doprowadził do rewolucji w sektorze edukacyjnym. Pandemia COVID-19 pokazała, jak ważne jest posiadanie nowoczesnych narzędzi do rekrutacji online. Software Hub oferuje zaawansowany system rekrutacji elektronicznych dla żłobków, przedszkoli, szkół podstawowych i ponadpodstawowych. System umożliwia między innymi składanie wniosków online, monitorowanie decyzji rekrutacyjnych oraz zarządzanie całym procesem rekrutacji w sposób przejrzysty i zgodny z przepisami prawa oświatowego. Dla rodziców oznacza to możliwość wygodnego i bezpiecznego ubiegania się o miejsca w placówkach oświatowych, a dla samych placówek – efektywne zarządzanie napływającymi wnioskami. Dodatkowo, firma oferuje również jeszcze jedno rozwiązanie – 4Parents.

4Parents to nowoczesne narzędzie wspomagające pracę placówek edukacyjnych. Elektroniczny dziennik umożliwia nauczycielom i rodzicom stały wgląd w postępy uczniów, obecności, oceny oraz uwagi. System opłat automatycznie przypomina rodzicom o zaległych płatnościach, co znacząco upraszcza proces zarządzania finansami placówki. Dzięki komunikatorowi oraz tablicy ogłoszeń, komunikacja między nauczycielami a rodzicami staje się bardziej efektywna. Galeria zdjęć i filmów pozwala rodzicom na bieżąco śledzić aktywności swoich dzieci. Aplikacja jest intuicyjna i dostępna zarówno na urządzeniach z systemem Android, jak i iOS, co czyni ją dostępną dla szerokiego grona użytkowników.

Wizlink – Cyfrowy Urzędnik

Wizlink to innowacyjne polskie narzędzie, które umożliwia wdrożenie cyfrowego pracownika w urzędach. Dzięki technologii RPA, roboty cyfrowe mogą przejmować monotonne i powtarzalne zadania wykonywane na komputerze, takie jak wprowadzanie danych, kopiowanie informacji między systemami, czy obsługa korespondencji mailowej. Cyfrowy Urzędnik działa na komputerze, wykonując zadania tak, jakby był prawdziwym pracownikiem, co pozwala na odciążenie urzędników z rutynowych obowiązków i minimalizuje ryzyko popełnienia błędów. Dzięki temu, pracownicy urzędów mogą skupić się na bardziej kreatywnych i strategicznych zadaniach, co zwiększa efektywność działania całej jednostki.

PlanZP – Planowanie zamówień publicznych

Doskomp z produktem PlanZP oferuje kompleksowe rozwiązanie do planowania i rozliczania zamówień publicznych. System umożliwia sporządzanie jednostkowych planów zamówień dla różnych komórek organizacyjnych, generowanie planów zbiorczych, automatyczne przeliczanie wartości zamówień na euro, sumowanie tożsamych zamówień oraz kontrolę przekroczeń progów zamówień publicznych. Dzięki temu, instytucje publiczne mogą skutecznie zarządzać swoimi zamówieniami, optymalizować wydatki i zapewnić zgodność z obowiązującymi przepisami.

Hyperview – Ewidencja Obiektów Zabytkowych

Aplikacja EOZ wspiera administrację w utrzymaniu obiektów zabytkowych, archeologicznych oraz cmentarzy. Umożliwia prowadzenie Gminnej Ewidencji Zabytków, wraz z bazą zabytkowych cmentarzy oraz archiwum. System pozwala na dokładną lokalizację obiektów, opis ich charakterystyki, dodawanie fotografii i załączników oraz generowanie kart ewidencyjnych. Dzięki temu, zarządzanie zabytkami staje się bardziej efektywne i uporządkowane, co jest kluczowe dla ich ochrony i konserwacji.

Marketplanet – Platforma do przeprowadzania postępowań PZP

Platforma eZamawiający od Marketplanet to narzędzie, które umożliwia łatwe i szybkie przeprowadzanie postępowań przetargowych od planowania po rejestrację umowy. System oferuje różnorodne modele planowania, przygotowywanie wniosków zakupowych, prowadzenie postępowań ustawowych i regulaminowych, publikację ogłoszeń oraz komunikację z wykonawcami. Dzięki automatycznemu porównywaniu ofert i weryfikacji podpisów elektronicznych, proces przetargowy staje się bardziej przejrzysty i efektywny.

E-Instytucja - Aplikacja mobilna mInstytucja

Aplikacja mobilna mInstytucja to aplikacja dostępna na urządzenia mobilne z systemem Android lub iOS, która w bezpieczny sposób za pomocą logowania PINem lub biometrią pozwala wysyłać dokumenty do urzędu, uzyskać dostęp do korespondencji z urzędem, umówić wizytę w urzędzie czy wziąć udział w konsultacji społecznej. O rzeczywistych korzyściach płynących z wdrożenia opowiadał reprezentant gminy Grójec, która to zdecydowała się na współpracę z E-Instytucją w ramach Giełdy Miejskich Technologii.

Wprowadzenie nowoczesnych technologii do samorządów i placówek oświatowych przynosi liczne korzyści, takie jak zwiększenie efektywności, redukcja błędów, poprawa komunikacji i lepsze zarządzanie procesami. Rozwiązania oferowane przez firmy takie jak Digit.on, Software Hub, Wizlink, Doskomp, Hyperview, E-Instytucja i Marketplanet pokazują, jak technologia może wspierać codzienną pracę instytucji publicznych, przynosząc realne korzyści dla pracowników i mieszkańców.

Nagranie spotkania dostępne jest poniżej.

Przewiń do góry strony