Przejdź do zawartości
Osoba trzymająca telefon używa aplikacji

Aktualizacja wyników V naboru

26.06.2023

W związku z rezygnacją z gminy Łuków z testowania rozwiązania w ramach projektu Giełda Miejskich Technologii, mikrogrant w V naborze zostanie przekazany przedsiębiorstwu wskazanemu we wniosku grantowym gminy miejskiej Słupca, która uzyskała najwięcej punktów w kolejności.  

Gmina uzyska możliwość bezpłatnego wdrożenia i przetestowania produktu Wirtualna Karta Mieszkańca.  Złożone przez samorządy wnioski grantowe oceniane były według kryteriów opisanych w regulaminie: poziomu deklarowanego zaangażowania pracowników JST, oczekiwanego wpływu wdrożenia na poprawę efektywności pracy urzędu, kompletności informacji o stosowanej w urzędzie infrastrukturze informatycznej.  

Przewiń do góry strony