Przejdź do zawartości

Aktualizacja wyników III naboru

17.05.2023

Informujemy o rezygnacji firmy Ediko Sp. z o.o. z realizacji wdrożenia w gminie miejskiej Rzeszów. Zgodnie z zapisami § 5 p. 13 Regulaminu Konkursu w ramach „Giedły Miejskich Technologii” w przypadku rezygnacji z udziału w Konkursie Przedsiębiorstwa, które wraz z Rozwiązaniem zostało wskazane we wniosku wyłonionego w Konkursie JST o przekazanie Mikrograntu. Mikrogrant zostanie przekazany Przedsiębiorstwu, które wraz z Rozwiązanie wskazane zostało we wniosku JST, które otrzymało kolejno najwyższą punktacje w ramach danego terminu składania wniosków.

Środki dostępne w III naborze zostaną przekazane gminie miejsko-wiejskiej Wąsosz zgodnie z zapisami § 5 p. 13 Regulaminu Konkursu w ramach „Giełdy Miejskich Technologii”.

Gminy oceniane były według kryteriów opisanych w regulaminie: poziomu deklarowanego zaangażowania pracowników JST, oczekiwanego wpływu wdrożenia na poprawę efektywności pracy urzędu, kompletności informacji o stosowanej w urzędzie infrastrukturze informatycznej oraz spełnienia warunku z par. 5 p. 10 dot. przekazania Mikrograntu na wdrożenie i korzystanie z tego samego Rozwiązania dla maksymalnie 3 wyłonionych w konkursie JST.
 

Przewiń do góry strony